Gỗ Trường Thành lỗ 29 tỷ đồng trong quý 4

Gỗ Trường Thành bất ngờ báo lỗ trong quý cuối năm kéo giảm lợi nhuận trong cả năm 2020.
Theo BCTC hợp nhất quý 4/2020, Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF) ghi nhận doanh thu 408 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn giảm 33% nên lợi nhuận gộp đạt 32 tỷ đồng, cải thiện so với con số lỗ 265 tỷ đồng quý 4/2019.
Chi phí tài chính giảm 16% xuống 25 tỷ đồng, tổng chi phí bán hàng và quản lý ở mức 58 tỷ đồng, giảm 30%. Dù các chỉ tiêu đã cải thiện nhiều so với cùng kỳ năm trước doanh nghiệp vẫn bị lỗ 29 tỷ đồng.
Go Truong Thanh lo 29 ty dong trong quy 4
 TTF lỗ trong quý 4/2020.
Luỹ kế năm 2020, Gỗ Trường Thành ghi nhận doanh thu đạt 1.215 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ. Nhờ ghi nhận doanh thu khác từ tiền bồi thường của cổ đông nên Công ty báo lãi 23 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 1.002 tỷ đồng.
Trước đó, trong tháng 8/2020, TTF cho biết, ông Võ Trường Thành và con trai đã thực hiện hoàn tất việc chuyển giao tài sản theo thỏa thuận khắc phục hậu quả với TTF.
Được biết, trong năm 2020, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu là 2.427 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 70 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả trên, doanh nghiệp chỉ thực hiện được 30% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.
Tính tới cuối năm 2020, TTF còn lỗ luỹ kế 2.984 tỷ đồng, trong khi vốn điều lệ là 3.112 tỷ đồng. Theo quy định hiện hành, nếu mức lỗ luỹ kế vượt vốn điều lệ, doanh nghiệp sẽ bắt buộc huỷ niêm yết.
Trong năm 2020, không những hoạt động kinh doanh kém tích cực, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính âm tới 118 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 22 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN