BacABank: Dự phòng kéo lãi quý 4 suy giảm, lưu chuyển tiền thuần âm nặng

BacABank báo lãi quý 4/2021 sụt giảm do trích lập dự phòng gấp 2,5 lần cùng kỳ. Tính chung cả năm, lợi nhuận của ngân hàng tăng nhưng lưu chuyển tiền thuần âm.
Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacABank, HNX: BAB) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2021 với nguồn thu chính là thu nhập lãi thuần 554 tỷ đồng, giảm gần 8% so cùng kỳ 2020.
Ngược lại, các nguồn thu ngoài lãi lại tăng đáng kể. Trong đó lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng hơn gấp đôi lên 19 tỷ đồng; kinh doanh ngoại hối gấp 1,4 lần với 43 tỷ đồng; mua bán chứng khoán đầu tư gấp 2,8 lần với 45 tỷ đồng; hoạt động khác cũng gấp 1,9 lần lên 68 tỷ đồng.
Do đó, tổng thu nhập hoạt động của BacABank trong quý 4 đạt 732,6 tỷ đồng, tăng gần 6% so cùng kỳ.
Tuy nhiên do chi tới 197 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, gấp 2,5 lần nên lợi nhuận sau thuế của BacABank đi lùi 2,8% về còn 164,7 tỷ đồng.
Lũy kế cả năm 2021, thu nhập lãi thuần lại tăng 4% lên mức 2.117 tỷ đồng. Các nguồn thu ngoài lãi cũng đều tăng khá so năm trước. Do đó, tổng thu nhập hoạt động năm 2021 của BacABank đạt 2.464 tỷ đồng, tăng 10,5% so năm trước.
Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng xấp xỉ năm trước với 253 tỷ đồng. Sau cùng, lợi nhuận sau thuế đạt 726 tỷ đồng, tăng 23% so cùng kỳ. 
Đáng chú ý, năm 2021, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của BacABank âm tới 4.798 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi dương 2.676 tỷ đồng. Sở dĩ có biến động lớn này chủ yếu do ảnh hưởng của các khoản tiền gửi, tiền vay các TCTD và tiền gửi của khách hàng (bao gồm cả Kho bạc Nhà nước). Chính chỉ tiêu này đã khiến lưu chuyển tiền thuần trong kỳ của nhà băng này âm 4.844 tỷ đồng, trong khi năm trước vẫn dương 2.671 tỷ đồng. 
BacABank: Du phong keo lai quy 4 suy giam, luu chuyen tien thuan am nang
 
Tại thời điểm cuối năm 2021, tổng tài sản của BacABank tăng thêm hơn 2.000 tỷ lên 119.792 tỷ đồng. Trong đó cho vay khách hàng chiếm 84.598 tỷ đồng, tăng 6,4% so đầu năm.
Trong cơ cấu nợ, tiền gửi của khách hàng cũng tăng 8% lên 93.440 tỷ đồng.
Về chất lượng nợ cho vay, tổng nợ xấu của BacABank tăng hơn 4% khi chiếm 655 tỷ đồng. Trong đó nợ có khả năng mất vốn tăng mạnh gần 66% lên 553 tỷ đồng; nợ dưới tiêu chuẩn cũng tăng vọt 165% lên 61 tỷ đồng; chỉ riêng nợ nghi ngờ giảm 85% xuống còn 40 tỷ đồng. 
Tuy nhiên tỷ lệ nợ xấu giảm từ 0,79% của đầu kỳ xuống mức 0,77%.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN