Dệt may TNG báo lãi tăng 52% so năm trước

Lũy kế cả năm 2021, doanh thu Dệt may TNG đạt gần 5.444 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 233 tỷ đồng, lần lượt tăng 22% và 52% so năm 2020.
CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (TNG) công bố BCTC quý 4/2021 với doanh thu ở mức 1.363 tỷ đồng, tăng 43%. Giá vốn tăng ít hơn giúp lãi gộp đạt hơn 213 tỷ đồng, tăng 53% so với quý 4/2020.
Trong kỳ, hoạt động tài chính mang lại hơn 19 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm ngoái. Sau cùng, lợi nhuận sau thuế 63,5 tỷ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ năm trước.
Lũy kế cả năm, doanh thu Dệt may TNG đạt gần 5.444 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 233 tỷ đồng, lần lượt tăng 22% và 52% so với thực hiện năm 2020.
Det may TNG bao lai tang 52% so nam truoc
 
So với kế hoạch đề ra, TNG thực hiện 113% kế hoạch doanh thu và 133% kế hoạch lợi nhuận năm. Đây cũng là kết quả kinh doanh cao nhất từ khi hoạt động đến nay.
Doanh nghiệp lý giải lợi nhuận tăng nhờ định hướng tập trung vào khai thác, tăng tỷ trọng các khách hàng FOB (chủ động từ nguyên liệu đến thành phẩm).
Cùng với việc khách hàng dịch chuyển đơn hàng từ các nước bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh sang Việt Nam; doanh nghiệp xác định rõ dòng hàng mục tiêu là các sản phẩm kỹ thuật, cao cấp.
Đồng thời, đơn vị áp dụng các giải pháp nâng cao năng suất lao động bằng việc sử dụng máy móc tự động, ứng dụng công nghệ 4.0 kiểm soát tình hình sản xuất của các nhà máy…
Tại thời điểm cuối năm, khoản phải thu tăng 61% lên 726 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng 13% đạt 1.159 tỷ đồng. Doanh nghiệp tăng vay nợ ngắn hạn thêm 339 tỷ đồng lên 1.621 tỷ đồng, ngược lại vay dài hạn giảm 114 tỷ đồng lên 457 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN