Lỗ hơn 6 tỷ đồng trong quý 4 nhưng VCA vẫn vượt chỉ tiêu năm 2021

Khấu trừ thuế và chi phí, Thép Vicasa - Vnsteel lỗ quý 4 đến 6,1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ vẫn có lãi 4,5 tỷ đồng.
 
Theo BCTC quý 4/2021, CTCP Thép Vicasa - Vnsteel (VCA) báo doanh thu thuần ở mức 704 tỷ đồng tăng 21% so cùng kỳ dù cho sản lượng tiêu thụ giảm 14%.
Song do giá vốn cũng tăng 23% lên 686 tỷ đồng (cạnh tranh mua, giá nguyên vật liệu tăng cao) nên lợi nhuận gộp giảm 29% xuống 17,8 tỷ đồng.
Trong kỳ, doanh thu tài chính VCA giảm 52% nhưng chi phí tài chính tăng 690% do tiêu thụ sản phẩm giảm bởi ảnh hưởng dịch Covid-19; dự trữ và giá nguyên vật liệu, hàng hóa tăng.
Ngoài ra, chi phí bán hàng giảm 8%, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 27% do Công ty trích lập quỹ dự phòng tiền lương cho năm 2022 là 15 tỷ đồng.
Lo hon 6 ty dong trong quy 4 nhung VCA van vuot chi tieu nam 2021
 
Khấu trừ thuế và chi phí, Công ty lỗ quý 4 đến 6,1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ vẫn có lãi 4,5 tỷ đồng.
Nhờ kết quả khả quan trong 9 tháng, tính chung cả năm 2021, doanh thu thuần của VCA vẫn tăng 21% lên 2.613 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cũng tăng 71% lên 36 tỷ đồng, vượt 80% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.
Tính đến cuối năm 2021, Công ty đang sở hữu quy mô tài sản 578 tỷ đồng, tăng 84% so với hồi đầu năm. Mức tăng chủ yếu do các khoản phải thu tăng 117,9% lên 122,7 tỷ đồng và hàng tồn kho tăng 207% lên 354 tỷ đồng.
Thông tin đáng chú ý gần đây đối với VCA là việc ông Lê Văn Cam xin từ nhiệm Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT để nghỉ hưu. Ban lãnh đạo VCA quyết định để ông Nguyễn Văn Thoan phụ trách HĐQT từ 20/12/2021 đến khi bầu Chủ tịch mới tại ĐHĐCĐ thường niên sắp tới.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN