2021 chỉ lãi 1.100 tỷ, Eximbank đặt kế hoạch 2022 đạt 2.500 tỷ có khả thi?

Eximbank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt 2.500 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi so với ước thực hiện năm 2021.
HĐQT Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, HoSE: EIB) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với nhiều chỉ tiêu khả quan trong khi năm 2021 chưa hoàn thành kế hoạch.
Cụ thể, năm 2022, Eximbank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng thêm 13.000 tỷ lên 179.000 tỷ đồng. Huy động vốn tăng 6,5% lên mức 147.600 tỷ đồng. Dư nợ cấp tín dụng (bao gồm trái phiếu doanh nghiệp) tăng 13.5% lên 131.400 tỷ đồng. Thu nhập ngoài lãi ở mức 1.159 tỷ đồng, tăng 23%. Lợi nhuận trước thuế tăng 127% lên 2.500 tỷ đồng.
2021 chi lai 1.100 ty, Eximbank dat ke hoach 2022 dat 2.500 ty co kha thi?
 Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Eximbank

Dựa trên kết quả dự kiến năm 2021 của Eximbank cho thấy các chỉ tiêu đang suy giảm so cùng kỳ và chưa đạt kế hoạch.

Cụ thể, lợi nhuận trước thuế của Eximbank dự kiến đạt 1.100 tỷ đồng, giarm 18% so với năm 2020 và chưa hoàn thành kế hoạch điều chỉnh (từ 2,150 tỷ đồng xuống 1,300 tỷ đồng).

Tổng tài sản tính đến cuối năm 2021 ước đạt 166,000 tỷ đồng, chỉ xấp xỉ con số kế hoạch đã được điều chỉnh giảm. Huy động vốn cuối kỳ đạt 138,000 tỷ đồng và dư nợ cấp tín dụng đạt 115,790 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng dưới 2%.

Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN