Imexpharm lãi ròng năm 2021 gần 190 tỷ đồng

Kết quả Imexpharm lãi sau thuế quý 4 đạt 66,6 tỷ đồng, giảm nhẹ 5% so với quý 4/2020.
CTCP Dược phẩm Imexpharm (IMP) công bố BCTC quý 4/2021 với doanh thu thuần đạt 397 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ, sau khi trừ giá vốn lãi gộp đạt 138 tỷ đồng, giảm 30% so với quý 4/2020.
Trong kỳ, IMP có 8,5 tỷ đồng doanh thu tài chính, cao gấp 5,7 lần cùng kỳ, trong khi chi phí lãi vay giảm gần 14% còn chi phí bán hàng được kiểm soát chặt hơn, với mức giảm xấp xỉ 58% so với cùng kỳ năm ngoái trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ (5%).
Kết quả Imexpharm lãi sau thuế quý 4 đạt 66,6 tỷ đồng, giảm nhẹ 5% so với quý 4/2020.
Imexpharm lai rong nam 2021 gan 190 ty dong
 
Luỹ kế cả năm 2021, IMP đạt 1.267 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 7,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 189 tỷ đồng, giảm 10%.
Tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản của Imexpharm tăng 9,4% so với đầu năm, lên 2.294 tỷ đồng, trong đó hơn 51% là tài sản ngắn hạn bao gồm 2 khoản lớn có mức tăng mạnh là tương đương tiền và đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.
Công ty tăng lượng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn dưới 3 tháng từ 1,1 tỷ đồng hồi đầu năm lên 225 tỷ đồng tính đến cuối kỳ và khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn hơn 111 tỷ đồng.
Đồng thời, nợ phải trả đến cuối năm của Imexpharm tăng gần 37%, lên hơn 500 tỷ đồng, bao gồm 263,7 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính. Trong năm, doanh nghiệp này phát sinh khoản vay nợ thuê tài chính dài hạn hơn 92 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN