Đường sắt trên sa mạc đầu tiên trên thế giới được xây dựng ra sao?

1.300 năm sau hành trình đi thỉnh kinh của nhà sư Đường Huyền Trang, tuyến đường sắt duy nhất vòng quanh sa mạc Taklamakan (Trung Quốc) được xây dựng.
Đường sắt trên sa mạc đầu tiên trên thế giới được xây dựng sao?


Lý Thùy

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN