Quốc gia có diện tích chỉ bằng 1/10 Hồ Tây nhưng nắm giữ nhiều kỷ lục

Đây cũng là quốc gia duy nhất trên thế giới không có bệnh viện và nhà tù.

Hà My (Tổng hợp)

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN