Những sản phẩm bị cấm ở nước ngoài, người Việt vẫn mua bán thoải mái

Trong đó thậm chí có sản phẩm nhiều người Việt ăn hằng ngày.
Theo Nguyễn Bình (Tổng hợp)

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN