“Mướt mồ hôi” chen chân lễ đền Ngọc Sơn Mùng 2 Tết

Rất đông người dân Hà Nội đi lễ đền Ngọc Sơn khiến từ cầu Thê Húc đến bên trong đền luôn trong tình trạng chật cứng người.
An Na

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN