Mưa đá lớn chưa từng có, phủ trắng núi đồi ở Sơn La

Mưa đá rơi rất dày, phủ trắng xóa nhiều ngọn đồi, gây thiệt hại nặng nề về tài sản và hoa màu của người dân ở Sơn La.
Hà Giang

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN