Đôi khi muốn làm người tốt cũng không đơn giản

Người đàn ông đi làm quên mặc quần được đồng nghiệp nhắc khéo nhưng vẫn không nhận ra, còn quay sang trách móc họ.
Đ.T, nguồn Youtube

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN