VNDirect thoái vốn tại một quỹ đầu tư với mức lãi ít nhất 50 tỷ đồng

Chứng khoán VNDirect muốn thoái vốn tại một quỹ đầu tư sau hơn 6 năm nhận chuyển nhượng với mức giá không thấp hơn 160 tỷ đồng.
HĐQT CTCP Chứng khoán VNDirect (VND) vừa thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp mà công ty đang nắm giữ tại Công ty TNHH Một thành viên Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán I.P.A (IPAAM).
Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên của VNDirect ngày 17/6 vừa qua, giá chuyển nhượng do HĐQT quyết định nhưng sẽ không thấp hơn 160 tỷ đồng. Bên nhận chuyển nhượng do HĐQT lựa chọn trong số các tổ chức/cá nhân có nhu cầu nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại IPAAM.
Năm 2017, VNDirect đã chi 110 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại IPAAM từ CTCP Tập đoàn đầu tư I.P.A. Từ đó đến nay, VNDirect là công ty mẹ sở hữu 100% phần vốn góp của IPAAM. IPAAM đồng thời là công ty con duy nhất của VnDirect tính đến ngày 30/9/2023.
VNDirect thoai von tai mot quy dau tu voi muc lai it nhat 50 ty dong
 VND dự thoái vốn tại một quỹ đầu tư.
Như vậy so với mức giá nhận chuyển nhượng năm 2017, giá chuyển nhượng của VNDirect cao hơn ít nhất 50 tỷ đồng.
Theo tờ trình ĐHĐCĐ thường niên, căn cứ theo định hướng phát triển các hoạt động kinh doanh chứng khoán trong thời kỳ mới và để đảm bảo tách bạch các hoạt động của công ty chứng khoán với hoạt động của công ty quản lý quỹ, HĐQT của VNDirect nhận thấy không nhất thiết phải sở hữu công ty quản lý quỹ.
IPAAM là công ty quản lý quỹ, chuyên cung cấp dịch vụ quản lý quỹ đầu tư, quản lý danh mục đầu tư và tư vấn đầu tư. Doanh nghiệp này có vốn điều lệ 100 tỷ đồng.
Tính đến cuối quý 3/2023, IPAAM có tổng tài sản 139 tỷ đồng, giảm gần 10 tỷ đồng so với đầu năm. Trong 9 tháng đầu năm, Quỹ này lỗ 338 triệu đồng, tuy vậy khả quan hơn so với khoản lỗ 1,3 tỷ đồng của cùng kỳ.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN