Trung Nam Group chậm thanh toán lãi trái phiếu hơn 100 tỷ đồng

CTCP Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trung Nam Group) vừa công bố chưa thanh toán số tiền lãi đến hạn của lô trái phiếu TNGCB2124001 là gần 107 tỷ đồng cho các trái chủ.
Theo các điều kiện, điều khoản quy định, nếu tiếp tục chậm thanh toán, Trungnam Group sẽ phải thanh toán bổ sung cho các trái chủ số tiền phạt 10%/năm trên số dư lãi chậm trả.
Lô trái phiếu TNGCB2124001 được phát hành vào ngày 18/5/2021 với tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng kỳ hạn 3 năm. Lãi suất cho năm đầu tiên cố định ở mức 9,5%/năm, từ năm thứ hai trở đi sẽ áp dụng lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 3,5%.
Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu trên gồm 100 triệu cổ phần của Trung Nam Group; quyền sử dụng khu đất và tài sản gắn liền của khu đất rộng 859m2 tại xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng; quyền tài sản gắn liền với dự án Khu công nghệ thông tin Đà Nẵng và cuối cùng là toàn bộ số dư tiền và chứng khoán trên tài khoản của Trung Nam Group đã mở tại CTCP Chứng khoán VNDirect.
Trung Nam Group cham thanh toan lai trai phieu hon 100 ty dong
 Trung Nam chậm trả lãi trái phiếu hơn 100 tỷ đồng.
Đây là một trong 3 lô trái phiếu sẽ đến hạn thanh toán trong năm 2024 của Trungnam Group, cùng với lô TNGCH2224005 (100 tỷ đồng) và lô TNGCB2224003 (2.000 tỷ đồng). Trong đó, lô trái phiếu TNGCB2224003 đã được Trung Nam Group lên kế hoạch mua lại.
Hồi tháng 10, Trung Nam Group đã lên kế hoạch mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu TNGCB2224003. Giá mua lại sẽ bằng tổng của mệnh giá trái phiếu công lãi chưa thanh toán cộng các chi phí phát sinh.
Được biết, lô trái phiếu TNGCB2224003 có tổng mệnh giá 2.000 tỷ đồng, được phát hành vào ngày 5/4/2022 với kỳ hạn 2 năm. Lãi suất được công bố là 10%/năm do Chứng khoán VNDirect làm đại diện sở hữu trái phiếu và lưu ký.
Tính đến thời điểm 31/12/2022, tổng dư nợ trái phiếu của Trung Nam Group là khoảng 24.300 tỷ đồng. Số nợ phải trả của doanh nghiệp này là 68.110 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 27.914 tỷ đồng. Như vậy, tổng tài sản của công ty cũng vượt mức 96.000 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN