Chứng khoán phiên 30/11: Loạt cổ phiếu ngân hàng được khuyến nghị

Các công ty chứng khoán đã đưa ra khuyến nghị cho cổ phiếu nào trong phiên ngày 30/11?
 
Khuyến nghị mua CTG vì NIM phục hồi hỗ trợ tăng trong năm 2024
Chứng khoán VietCap (VCSC): Chúng tôi điều chỉnh giảm 2,0% giá mục tiêu xuống 39.500 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị MUA cho Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (CTG).
Giá mục tiêu giảm chủ yếu do chúng tôi giảm 6,2% dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-2027, điều này được bù đắp một phần bởi (1) tác động tích cực của việc cập nhật mô hình định giá sang cuối năm 2024 và
(2) chúng tôi điều chỉnh giảm giả định chi phí vốn chủ sở hữu của CTG từ 14,6% xuống 14,5% do cập nhật hệ số beta. Chúng tôi duy trì giả định P/B mục tiêu ở mức 1,30 lần.
Chúng tôi điều chỉnh giảm dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-2027 là do (1) chúng tôi giảm 2,0% dự báo tổng thu nhập từ lãi (NII) sau khi chúng tôi điều chỉnh giảm giả định NIM trung bình từ 3,11% xuống 3,05%,
(2) dự báo tổng chi phí dự phòng tăng 5,4% và ( 3) dự báo tổng thu nhập ròng khác giảm 6,4% sau giả định thận trọng hơn của chúng tôi về thu nhập thu hồi từ các khoản nợ xấu đã xử lý.
Những điều này được bù đắp một phần bởi mức tăng 9,5% trong tổng thu nhập phí ròng (NFI) (bao gồm cả lợi nhuận từ giao dịch ngoại hối).
Chung khoan phien 30/11: Loat co phieu ngan hang duoc khuyen nghi
Cổ phiếu nào được khuyến nghị phiên 30/11? 
Khuyến nghị nắm giữ dành cho cổ phiếu VIB
Chứng khoán MB (MBS): Chúng tôi dự báo lợi nhuận sau thuế 2023-2024 của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) tăng lần lượt 0,4% và 26,1% so với năm trước.
Dự báo của chúng tôi dựa trên các cơ sở chính: (1) tín dụng 2023 và 2024 đạt lần lượt 9,9% và 14,8%; (2) NIM tăng nhẹ lên 4,8% trong 2023 và 5,1% năm tiếp theo (3) Chi phí trích lập dự phòng trong quý IV/2023 tiếp tục tăng mạnh 302,4% so với cùng kỳ đưa tổng chi phí trích lập trong 2023 tăng 257,5%. Chi phí trích lập trong năm 2024 được dự báo sẽ giảm 17,1% so với 2023 nhưng vẫn cao hơn 3 lần so với 2022.
Chúng tôi khuyến nghị nắm giữ đối với VIB dựa trên tăng trưởng tín dụng trung bình trong giai đoạn 2024-2027 đạt 14,9% và NIM sẽ được duy trì quanh mức 5.0%; ROE được duy trì trên 25% trong cùng giai đoạn giúp lợi nhuận sau thuế đạt mức tăng trưởng kép 15.3%/năm.
Đồng thời, chúng tôi cũng điều chỉnh giá giá mục tiêu 12 tháng xuống còn 20.100 đồng/CP do điều chỉnh giảm dự phóng lợi nhuận sau thuế 2023-2024 lần lượt 9,5% và 9,4% so với dự báo gần nhất dựa trên kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023 thấp hơn dự kiến. Ngoài ra, chất lượng tài sản suy giảm mạnh hơn kỳ vọng cũng khiến chúng tôi nâng tỷ lệ trích lập dự phòng cho 2023 và 2024.
Khuyến nghị mua HDB và tăng giá mục tiêu thêm 7%
Chứng khoán VietCap (VCSC): Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA đối với Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDB) và tăng giá mục tiêu (TP) thêm 7,1% lên 22.500 đồng/CP chủ yếu do
(1) dự báo LNST sau lợi ích CĐTS tổng hợp giai đoạn 2023-2027 tăng 5,1% và (2) tác động tích cực của việc cập nhật mô hình định giá sang cuối năm 2024.
Chúng tôi điều chỉnh tăng LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 thêm 8,0% lên 9,2 nghìn tỷ đồng (+19,0% YoY) do (1) giả định chi phí dự phòng giảm 12,2% và (2) dự báo lợi nhuận từ chứng khoán đầu tư tăng 85,0%, lớn hơn (3) mức giảm 13,2% trong dự báo thu nhập phí do hiệu suất hoạt động thấp hơn dự kiến trong quý 3/2023.
Chúng tôi giả định HDB sẽ nhận được khoản phí ứng trước 5 nghìn tỷ đồng từ việc ký hợp tác độc quyền với công ty bảo hiểm nhân thọ trong năm 2024. HDB đặt mục tiêu LNTT năm 2023 tăng 25% YoY so với dự báo của chúng tôi là 16% YoY.
Hà Thảo

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN