Vinaconex vừa huy động thành công 2.500 tỷ đồng trái phiếu

Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, VCG) vừa huy động 2.500 tỷ đồng trái phiếu.
Trái phiếu chào bán là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Trong đó, lô trái phiếu sẽ được đảm bảo bằng cổ phiếu VCG thuộc sở hữu của bên thứ ba cùng các tài sản khác thuộc Vinconex hoặc một bên thứ ba.
Trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, trong đó lãi suất áp cho kỳ đầu tiên là 10,5%/năm và các kỳ tiếp theo bằng lãi tham chiếu + 4,93%/năm (không thấp hơn 10,5%/năm).
Vinaconex vua huy dong thanh cong 2.500 ty dong trai phieu
 VCG đã huy động thêm 2.500 tỷ đồng trái phiếu.
Mục đích huy động nhằm tăng quy mô vốn hoạt động hoặc thực hiện các dự án đầu tư, cụ thể là bổ sung vốn cho hoạt động xây lắp của Vinaconex Invest hoặc Vinaconex CM.
Trước đó, Vinaconex cũng vừa huy động thành công 10 lô trái phiếu với tổng giá trị 2.200 tỷ đồng, kỳ hạn từ 30-84 tháng.
Toàn bộ số tiền đợt này được Vinaconex sử dụng để tham gia hợp tác đầu tư cùng CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (Vinaconex ITC, VCR), phát triển phân khu cao tầng và các hạng mục hạ tầng của dự án Cát Bà Amatina.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN