GAS báo lãi ròng quý 2 đạt 2.262 tỷ, tăng 32% so cùng kỳ

GAS ghi nhận lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 2.262 tỷ đồng, tăng 32% trong quý 2/2021.
Tổng Công ty Khí Việt Nam (HoSE: GAS) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021 với doanh thu thuần đạt 22.702 tỷ đồng, tăng 45% so cùng kỳ 2020. Giá vốn tăng thấp hơn nên lãi gộp tăng 57% lên 3.783 tỷ đồng. Biên lãi gộp cải thiện từ 15,4% lên 16,7%.
Theo GAS, tổng sản lượng khí thương phẩm quý 2 giảm 9,7% do nhu cầu khí từ các nhà máy điện thấp dù sản lượng khí thương phẩm cung cấp cho các khu công nghiệp tăng mạnh 38,2% và nhu cầu cao từ các nhà sản xuất phân bón.
Doanh thu hoạt động tài chính giảm 49% xuống 204 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính gấp 3,3 lần lên 113 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng 11%, chi phí quản lý tăng 162% do GAS ghi nhận 154 tỷ đồng chi phí cho việc quyên góp vào quỹ vaccine COVID-19 và tiêm chủng cho tất cả nhân viên của công ty.
Theo đó, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 2.262 tỷ đồng, tăng 32% trong quý 2/2021.
GAS cho biết, giá dầu bình quân trong quý 2/2021 tăng 133% lên 68,97 USD/thùng so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, sản lượng khí khô tiêu thụ chỉ bằng 85% so với quý 2/2020. Đồng thời, khoản chênh lệch giá khí trong bao tiêu phải nộp cho ngân sách Nhà nước quý 2 là 646 tỷ đồng làm lợi nhuận chỉ tăng 32% so với cùng kỳ năm trước.
Mặt khác, quý 2/2021 phát sinh khoản phí sử dụng thương hiệu năm 2021 phải trả PVN là 100 tỷ đồng.
GAS bao lai rong quy 2 dat 2.262 ty, tang 32% so cung ky
 
Lũy kế 6 tháng, doanh thu GAS tăng 23% đạt 40.272 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng gần 5% và thực hiện 62% kế hoạch năm. Lãi ròng đạt 4.292 tỷ đồng, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm trước.
Tại thời điểm 30/6/2021, khoản đầu tư nắm giữ đến này đáo hạn của GAS ghi nhận 25.651 tỷ đồng, chủ yếu là tiền gửi, tăng thêm gần 4.000 tỷ so với đầu năm. Khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng 50% lên 15.328 tỷ đồng, chủ yếu tăng trong phải thu khách hàng và phải thu khác.
Nợ vay ngắn hạn giảm từ 1.017 tỷ đầu năm xuống 963 tỷ đồng và tăng mạnh nợ vay dài hạn từ 1.964 tỷ lên 4.678 tỷ đồng.  
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN