Vi phạm về công bố thông tin, Gạch Đồng Tâm bị phạt 120 triệu đồng

Đồng Tâm bị phạt do vi phạm công bố thông tin tổng số tiền 120 triệu đồng. 
Ngày 1/12/2022, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 410/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đồng Tâm tổng số tiền 120 triệu đồng.
Theo đó, Đồng Tâm bị phạt vì đã có hành vi vi phạm hành chính báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật các tài liệu: Báo cáo thường niên năm 2020 và năm 2021; Báo cáo tình quản trị công ty năm 2020; Giải trình chênh lệch từ 10% trở lên Lợi nhuận sau thuế năm 2021 so với năm 2020.
Đồng thời, Đồng Tâm báo cáo không đầy đủ nội dung về Danh sách người có liên quan của Công ty và Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021.
Vi pham ve cong bo thong tin, Gach Dong Tam bi phat 120 trieu dong
 
Trước đó, hồi tháng 9, Đồng Tâm cho biết sẽ huỷ đăng ký công ty đại chúng do hiện cổ đông lớn nắm giữ hơn 61,3 triệu đơn vị, chiếm 90,27% vốn, tức công ty không còn đáp ứng đủ điều kiện là công ty đại chúng.
Về kế hoạch kinh doanh cho niên độ 2022-2023 (từ 1/4/2022 đến 31/3/2023), Đồng Tâm đặt mục tiêu doanh thu thuần 2.300 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 225 tỷ đồng và dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 12%.
Trong giai đoạn 2021-2015, Đồng Tâm cho biết, đối với các dự án trọng điểm như Cảng quốc tế Long An, dự án Khu đô thị Đông Nam Á Long An, Khu dịch vụ công nghiệp Đông Nam Á Long An, Khu công nghiệp Đông Nam Á Long An, Đồng Tâm House, HĐQT tham gia công tác định hướng, chỉ đạo và giám sát tiến độ triển khai kế hoạch đầu tư và khai thác kinh doanh.
Theo chiến lược phát triển của Đồng Tâm Group thời gian tới, công ty cho biết sẽ cần nguồn vốn lớn để triển khai kế hoạch đầu tư cho các dự án trọng điểm và hoạt động sản xuất kinh doanh tại các công ty thành viên, do đó HĐQT sẽ xem xét huy động thêm nguồn vốn trung và dài hạn từ nhiều nguồn khác nhau để đảm bảo tiến độ đầu tư và kinh doanh.
Năm tài chính 2021, Đồng Tâm ghi nhận 1.938 tỷ đồng doanh thu và cán mốc lợi nhuận 111 tỷ đồng, tăng lần lượt 2,5% và 26%% so năm trước. Với kết quả đó, công ty dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 10%.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN