Chứng khoán ngày 13/12: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?

Một số mã cổ phiếu nhà đầu tư cần chú ý trước phiên giao dịch 13/12.

Khuyến nghị mua VCB với giá mục tiêu 96.700 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) thông báo sẽ tổ chức ĐHCĐ bất thường (EGM) tại Hà Nội vào ngày 30/01/2023, chủ yếu để xin ý kiến cổ đông thông qua (1) bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2018-2023 và (2) gia hạn thời gian thực hiện phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu đã được ĐHCĐ thường niên năm 2022 thông qua.

Ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham gia ĐHCĐ thường niên là ngày 30/12/2022. Ngày 01/12/2022, VCB thông báo về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Phạm Anh Tuấn do ông được NHNN bầu giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thanh toán của NHNN.

Tại ĐHCĐ thường niên tổ chức vào tháng 4/2022, VCB đã xin ý kiến cổ đông về việc trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 18,1% sử dụng (1) lợi nhuận giữ lại từ năm 2019 sau khi trích lập tất cả các quỹ theo quy định và trả cổ tức bằng cổ phiếu và tiền mặt, và (2) lợi nhuận giữ lại từ năm 2020 sau khi trích lập tất cả các quỹ theo quy định và trả cổ tức bằng tiền mặt.

VCSC hiện khuyến nghị MUA đối với VCB với giá mục tiêu là 96.700 đồng/cổ phiếu.

Chung khoan ngay 13/12: Co phieu nao duoc khuyen nghi?
 CTCK khuyến nghị cổ phiếu nào phiên 13/12?

Khuyến nghị mua TCB với giá mục tiêu 44.500 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (TCB) đang xin ý kiến cổ đông về việc mua 105 triệu cổ phiếu của CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) thông qua đợt phát hành riêng lẻ với giá 95.600 đồng/CP. TCB hiện sở hữu 88,8% cổ phần tại TCBS.

Sau đây là thông tin về kế hoạch phát hành riêng lẻ của TCBS:

- Số cổ phiếu lưu hành hiện tại: 112,6 triệu cổ phiếu

- Số cổ phiếu phát hành: 105 triệu cổ phiếu

- Tổng số cổ phiếu lưu hành sau đợt phát hành riêng lẻ: 217,6 triệu cổ phiếu

- Giá cổ phiếu phát hành riêng lẻ của TCBS: 95.600 đồng/CP

- Tổng số vốn huy động tương ứng từ đợt phát hành riêng lẻ: 10,038 nghìn tỷ đồng

- Số cổ đông mà TCBS dự định phát hành cổ phần mới thông qua đợt phát hành riêng lẻ: 1 – cụ thể là TCB.

- Mục đích sử dụng vốn huy động: (1) duy trì vị thế dẫn đầu của TCBS trong các mảng kinh doanh cốt lõi bao gồm giao dịch chứng khoán và trái phiếu, đầu tư, và quản lý tài sản; (2) mở rộng thị phần và cơ sở khách hàng cũng như đáp ứng nhu cầu của khách hàng về giao dịch chứng khoán và cho vay ký quỹ trong thời gian tới; (3) phát triển mảng tự doanh và (4) đầu tư vào công nghệ “wealthtech” và khoa học dữ liệu.

Nếu giao dịch được thực hiện thành công, TCB sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại TCBS từ 88,8% lên 94,2% sau đợt phát hành riêng lẻ.

Tính đến quý 3/2022, giá trị sổ sách vốn CSH của TCBS đạt 10,8 nghìn tỷ đồng. Theo tính toán, TCB đang muốn mua cổ phiếu của TCBS với P/B là 1,0 lần.

Thời hạn chót các để đông gửi lại kết quả lấy ý kiến cho TCB là ngày 17/12/2022. VCSC hiện có khuyến nghị MUA cho TCB với giá mục tiêu là 44.500 đồng/CP.

Khuyến nghị mua LBP với giá mục tiêu 14.800 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): Ngày 09/12/2022, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB) đã công bố nghị quyết HĐQT thông qua việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Huỳnh Ngọc Huy vì lý do cá nhân.

Ông Nguyễn Đức Thụy (Phó Chủ tịch HĐQT đương nhiệm của LPB) được bầu làm Chủ tịch HĐQT thay cho ông Huỳnh Ngọc Huy. Ông Nguyễn Đức Thụy đã tham gia HĐQT LPB từ năm 2021. Ông hiện sở hữu 2,76% cổ phần của ngân hàng.

Ông Huỳnh Ngọc Huy được bầu làm Phó Chủ tịch HĐQT của LPB. VCSC hiện đang khuyến nghị KHẢ QUAN đối với LPB với giá mục tiêu là 14.800 đồng/cổ phiếu.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN