Tisco lỗ 17 tỷ đồng quý 4, dòng tiền kinh doanh âm hơn 341 tỷ đồng

Tisco báo lỗ sau thuế hơn 17 tỷ đồng. Đây là quý thứ hai liên tiếp doanh nghiệp này phải ngậm ngùi thua lỗ trong năm 2022.
Quý 4/2022, CTCP Gang thép Thái Nguyên (Tisco, TIS) ghi nhận doanh thu hơn 2.213 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ năm 2021.
Không còn kinh doanh dưới giá vốn như cùng kỳ, Tisco ghi nhận hơn 135 tỷ đồng lợi nhuận gộp trong quý 4/2022, trong khi cùng kỳ lỗ gộp tới 17,3 tỷ đồng. 
Doanh thu tài chính tăng 38% đạt hơn 12 tỷ đồng, chủ yếu nhờ phần lãi bán hàng trả chậm tăng thêm hơn 10 tỷ đồng. Chi phí tài chính ghi nhận gần 44 tỷ đồng trong khi cùng kỳ được hoàn nhập chi phí nên ghi nhận âm hơn 86 tỷ đồng.
Chi phí lãi vay tiếp tục gia tăng đạt hơn 41 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý chiếm lần lượt 18,7 tỷ đồng và 95,7 tỷ đồng.
Sau cùng, Tisco báo lỗ sau thuế hơn 17 tỷ đồng. Đây là quý thứ hai liên tiếp doanh nghiệp này phải ngậm ngùi thua lỗ trong năm 2022.
Tisco lo 17 ty dong quy 4, dong tien kinh doanh am hon 341 ty dong
 TIS thua lỗ cả năm 2022.
Cả năm 2022, Tisco đạt doanh thu thuần hơn 11.738 tỷ đồng, giảm 9% so với năm 2021. Kết quả thua lỗ trong 2 quý cuối năm đã “đánh tan” lợi nhuận mà Tisco đạt được trong nửa đầu năm. Cuối cùng, doanh nghiệp báo lỗ sau thuế hơn 9 tỷ đồng cả năm.
Năm 2022, Tisco đặt mục tiêu tổng doanh thu 20.105 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 110 tỷ đồng. Như vậy, Tisco đã không hoàn thành kế hoạch được ĐHCĐ thông qua.
Theo Tisco, nguyên nhân thua lỗ là do giá cả nguyên vật liệu đầu vào như phôi thép, thép phế, than, xăng dầu… biến động khó lường. Thị trường thép gặp nhiều khó khăn do thị trường bất động sản suy thoái, tình hình giải ngân đầu tư công chậm, xuất khẩu thép suy giảm.
Tổng tài sản của Tisco tính đến cuối năm 2022 đạt hơn 10.183 tỷ đồng, đi ngang so với thời điểm đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho tăng hơn 22%, đạt hơn 1.766 tỷ đồng. Doanh nghiệp hiện phải trích lập dự phòng rủi ro giảm giá hàng tồn kho hơn 6 tỷ đồng.
Tổng nợ phải trả tính đến cuối năm 2022 đạt hơn 8.230 tỷ đồng, bao gồm hơn 2.899 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn (tăng 14,5%) và 1.703 tỷ đồng nợ vay dài hạn (giảm 4,9%).
Đáng chú ý, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Tisco ghi nhận âm hơn 341 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương hơn 397 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN