Chứng khoán ngày 17/1: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?

Một số mã cổ phiếu nhà đầu tư cần chú ý trước phiên giao dịch 17/1.

Khuyến nghị mua TDM với giá mục tiêu 44.000 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): CTCP Nước Thủ Dầu Một (TDM) công bố ngày 06/02/2023 là ngày giao dịch không hưởng quyền cho cổ tức tiền mặt năm 2022 và quyền tham dự ĐHCĐ thường niên.

Theo TDM, mức trả cổ tức tiền mặt năm 2022 là 1.300 đồng/CP (lợi suất cổ tức là 3,5%), sẽ được trả vào ngày 05/5/2023. TDM cũng dự kiến tổ chức ĐHCĐ vào ngày 28/3/2023.

Việc trả cổ tức tiền mặt năm 2022 của TDM phù hợp với dự báo. VCSC hiện có khuyến nghị MUA cho TDM với giá mục tiêu là 44.000 đồng/CP.

Chung khoan ngay 17/1: Co phieu nao duoc khuyen nghi?
 CTCK khuyến nghị cổ phiếu nào phiên 17/1?

Khuyến nghị tích luỹ NT2 với giá mục tiêu 29.300 đồng/cp

CTCK Rồng Việt (VDSC): Trong năm 2022, VDSC ước tính doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của NT2 lần lượt đạt 8.916 tỷ đồng (tăng 45% so với cùng kỳ) và 762 tỷ đồng (tăng 43% so với cùng kỳ), với giả định quý IV/2022 NT2 sẽ tiếp tục trích lập phần còn lại là 173 tỷ đồng cho khoản mục dự phòng nợ xấu khó đòi (tổng mức trích lập dự phòng trong 2022 là 360 tỷ đồng). 

Trong năm 2023, VDSC dự đoán NT2 sẽ tiếp tăng trưởng sản lượng điện thương phẩm đạt 4,36 tỷ kWh (tăng 6% so với cùng kỳ), trong đó sản lượng điện hợp đồng (Qc) đồng thời tăng 5% so với cùng kỳ. Đồng thời VDSC kỳ vọng giá khí đầu vào của NT2 trung bình trong 2023 sẽ duy trì quanh mức 8,8 USD/mmbtu sau khi đạt đỉnh tại 10,0 USD/mmbtu trong tháng 4/2022 sẽ giúp NT2 có thêm lợi thế trên thị trường điện cạnh tranh.

Cùng với đó, VDSC kỳ vọng NT2 sẽ ghi nhận thêm phần doanh thu còn lại từ khoản đền bù tỷ giá cho giai đoạn 2016-2020 dựa trên Thông tư 56. Do đó trong 2023, VDSC ước tính doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 8.849 tỷ đồng (giảm 1% so với cùng kỳ) và 839 tỷ đồng (tăng 10% so với cùng kỳ).

Trong đó, doanh thu và lợi nhuận trước thuế cốt lõi từ hoạt động sản xuất điện đạt 8.769 tỷ đồng (tăng 2 lần so với cùng kỳ) và  804,5 tỷ đồng (tăng 3 lần so với cùng kỳ).

VDSC nhận thấy NT2 đã bước vào giai đoạn trả mức cổ tức tiền mặt hấp dẫn khi công ty hoàn thành xong nghĩa vụ nợ dài hạn từ tháng 6/2021. Với nguồn tiền dồi dào và kết quả kinh doanh khả quan, VDSC dự báo NT2 sẽ có mức tỷ suất cổ tức quanh 8 - 9% trong 2023, tương đương mức chi trả 2.500 đồng/cổ phiếu.

Với mức giá mục tiêu 29.300 đồng/cổ phiếu cho tầm nhìn một năm cùng mức cổ tức tiền mặt dự báo 2.500 đồng/cổ phiếu, VDSC duy trì khuyến nghị tích lũy với NT2.

Khuyến nghị khả quan IDC với giá mục tiêu 63.700 đồng/cp

CTCK Bảo Việt (BVSC): BVSC dự phóng doanh thu năm 2022 của IDC đạt 8.617,8 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ khu công nghiệp đạt hơn 4.684 tỷ đồng, doanh thu từ kinh doanh điện đạt 2.944,9 tỷ đồng, doanh thu từ thu phí đường bộ đạt 345 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp dự kiến đạt 3.378,6 tỷ đồng.

Năm 2023, BVSC dự phóng doanh thu của IDC đạt 9.078,7 tỷ đồng, tăng 5,3% so với năm 2022. Trong đó doanh thu từ khu công nghiệp có thể đạt 4.832,4 tỷ đồng (tăng 3,2%), doanh thu từ kinh doanh điện đạt 3.310,5 tỷ đồng (tăng 12,4%), doanh thu từ thu phí đường bộ đạt 352 tỷ đồng (tăng 2%).

BVSC đánh giá khả quan về triển vọng dài hạn của IDC. Công ty chứng khoán này nhận thấy tiềm năng của IDC nằm ở quỹ đất khu công nghiệp thương phẩm sẵn sàng kinh doanh lớn, nằm tại các vị trí thuận lợi với nhu cầu từ khách hàng cao. Điều này sẽ mang đến dòng tiền rất lớn cho IDC.

Nguồn tiền này sẽ là động lực để IDC đảm bảo cho sự phát triển dài hạn hơn thông qua mở rộng quỹ đất; M&A dự án… Trong ngắn hạn, những khó khăn chung của tình hình vĩ mô ảnh hưởng tới tốc độ cho thuê và giá cả, dẫn tới giảm giá trị hợp đồng ghi nhận trong 2023-2024.

Với giá mục tiêu theo các phương pháp, BVSC khuyến nghị khả quan với IDC với mức giá là 63.796 đồng/cổ phiếu.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN