Thibidi chuyển nhượng 51% vốn một công ty cho GEE

Sau chuyển nhượng, Thibidi không còn sở hữu cổ phần tại CTCP Sản xuất Thiết bị điện Đông Anh.
CTCP Thiết bị Điện (Thibidi, THI) vừa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu tại Công ty con cho CTCP Thiết bị điện Gelex (GEE).
Thibidi thông báo đã hoàn thành thủ tục chuyển nhượng 6,12 triệu cổ phiếu, tương đương 51% vốn điều lệ tại CTCP Sản xuất Thiết bị điện Đông Anh (hoạt động chính là kinh doanh máy móc, thiết bị điện).
Sau chuyển nhượng, Thibidi không còn sở hữu cổ phần tại CTCP Sản xuất Thiết bị điện Đông Anh.
Thibidi chuyen nhuong 51% von mot cong ty cho GEE
 
Được biết, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Thibidi diễn ra vào tháng 4/2022, Công ty thông qua việc chuyển nhượng 51% vốn điều lệ tại CTCP Sản xuất Thiết bị điện Đông Anh cho CTCP Thiết bị điện Gelex (GEE) nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư dài hạn, tập trung nguồn lực để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh chiến lược khác.
Thêm nữa, giá chuyển nhượng dự dự kiến là 286,6 tỷ đồng, cao hơn 1,1 tỷ đồng so với giá trị sổ sách của khoản đầu tư.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu năm 2021 của Thibidi đạt 2.407 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế giảm 41,8% xuống còn 93 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ đạt hơn 81 tỷ đồng.

Năm 2022, Thibidi đặt mục tiêu doanh thu riêng là 2.280 tỷ đồng, trong đó doanh thu sản xuất công nghiệp chiếm tỷ trọng gần 75%, dự kiến đạt 1.680 tỷ đồng, còn lại doanh thu khác 600 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế riêng năm 2022 của THI dự kiến đạt 200 tỷ đồng.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN