Tân Tạo gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên

Nếu trường hợp đến ngày 30/6/2024, Tân Tạo vẫn chưa thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Công ty sẽ họp lấy ý kiến và thống nhất ngày tổ chức sau.
Ngày 4/3, CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA) thông qua việc gia hạn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, chậm nhất trước ngày 30/6/2024.
Ngoài ra, nếu trường hợp đến ngày 30/6/2024, Tân Tạo vẫn chưa thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Công ty sẽ họp lấy ý kiến và thống nhất ngày tổ chức sau.
Lý do cho việc gia hạn được Công ty Tân Tạo đưa ra do ngày 29/12/2023, Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (Công ty kiểm toán AASCS) đột ngột gửi thông báo không thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 do không thể thu xếp được nhân sự và thời gian.
Tan Tao gia han thoi gian to chuc DHDCD thuong nien
 
Trước đó, Công ty Tân Tạo cũng đã xin hoãn công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và Báo thường niên năm 2023 với lý do tương tự ở trên.
Đây là trường hợp bất khả kháng khác, sự việc xảy ra một cách khách quan không lường trước được khi đã kết thúc năm tài chính mà Công ty Kiểm toán AASCS đột ngột ngừng kiểm toán. Công ty Tân Tạo khắc phục bằng cách đã nỗ lực hết sức liên hệ tất cả các Công ty kiểm toán trong danh sách 30 công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán mà Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán đối với doanh nghiệp niêm yết nhưng vào thời điểm này tất các Công ty kiểm toán trong danh sách đều không thực hiện kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Tân Tạo”, Công ty Tân Tạo nhấn mạnh việc không tìm được Công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 thay thế cho Công ty Kiểm toán AASCS.
Về tình hình kinh doanh, ITA trong năm 2022 phải ghi nhận khoản hàng bán bị trả lại gần 2.200 tỷ đồng do bị buộc phải thanh lý hợp đồng thuê đất dài hạn liên quan đến Trung tâm Điện lực Kiên Lương đối với CTCP Phát triển Năng lượng Tân Tạp (TEDC). Hệ quả là Công ty bị âm doanh thu thuần hơn 1.500 tỷ đồng.
Bước sang năm 2023, nhờ không còn khoản hàng bán trả lại như trên, ITA ghi nhận doanh thu thuần gần 567 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ cho thuê đất đã phát triển hạ tầng vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 269 tỷ đồng, tiếp đó là doanh thu cung cấp dịch vụ với 155 tỷ đồng.
Trái với tình hình khả quan của hoạt động kinh doanh chính, hoạt động tài chính của ITA lại diễn biến không mấy tích cực. Đầu tiên là doanh thu giảm 87%, chỉ còn vỏn vẹn hơn 2 tỷ đồng, do không còn thanh lý các khoản đầu tư. Mặt khác, Công ty không còn được hoàn nhập dự phòng chi phí tài chính như năm trước.
Sau khi trừ đi các chi phí, ITA lãi ròng gần 202 tỷ đồng trong năm 2023, trong khi năm trước lỗ hơn 260 tỷ đồng. Dù vậy, mức lãi này chỉ mới thực hiện được gần 79% mục tiêu đề ra cho năm 2023.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN