Khoảng 38.000 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn trong quý 1

Theo Báo cáo Thị trường Trái phiếu từ Công ty Chứng khoán MB (MBS), ước tính sẽ có khoảng 38.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong quý 1/2024.
Lũy kế hai tháng, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt hơn 9.400 tỷ đồng và gấp 3 lần so với cùng kỳ. Lãi suất trái phiếu bình quân trong hai tháng là 11,1%, cao hơn so với mức trung bình 8% của năm 2022.
Tính chung cả năm 2024, các chuyên gia phân tích của MBS ước tính giá trị trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn vào khoảng 200.000 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2023. Áp lực đáo hạn sẽ rơi vào quý 2 (74.000 tỷ đồng) và quý 3 (52.000 tỷ đồng).
Hiện tại, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phiếu chậm các nghĩa vụ thanh toán xấp xỉ 194.000 tỷ đồng, chiếm gần 19% dư nợ của toàn thị trường, trong đó nhóm ngành bất động sản tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất khoảng 70% giá trị chậm trả.
Về tình hình huy động, MBS cho biết tính đến ngày 28/2, tổng giá trị phát hành thành công khá khiêm tốn khi chỉ ước đạt hơn 1.000 tỷ đồng, sụt giảm tới 87% so với tháng trước.
Khoang 38.000 ty dong trai phieu dao han trong quy 1
 
Chỉ có 2 đợt phát hành duy nhất trong tháng thuộc về CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An với giá trị phát hành là 500 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, lãi suất 6%/năm và CTCP Đầu tư và Xây dựng xa lộ Hà Nội với giá trị phát hành là 550 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm, lãi suất 10,1%/năm”, báo cáo nêu.
Đặc biệt, trong tháng 1 ghi nhận 3 đợt phát hành trái phiếu ra công chúng với tổng giá trị phát hành là 5,463.07 tỷ đồng, chiếm 58% tổng lượng phát hành. Tổng giá trị trái phiếu phát hành đã tập trung vào nhóm ngành khác thay vì chỉ các Ngân hàng thương mại như năm 2023 cho thấy các công ty đang bước vào giai đoạn hồi phục do các vấn đề pháp lý thực hành thu hồi nợ của nhiều đơn vị đã được xử lý.
Từ đầu năm đến nay, nhóm ngành xây dựng-vật liệu xây dựng ghi nhận giá trị phát hành cao nhất thị trường với khoảng 5.800 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 62% so với tổng giá trị. Lãi suất bình quân gia quyền của trái phiếu trong ngành này là 10,6%/năm và kỳ hạn bình quân 8,8 năm.
Các doanh nghiệp phát hành giá trị lớn nhất bao gồm: CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (2.800 tỷ đồng), Tổng CT Đầu tư và Phát triển công nghiệp (1.300 tỷ đồng), CT TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận (1.200 tỷ đồng).
Xếp sau là nhóm ngành Bất động sản với tổng giá trị phát hành đạt 2.600 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 28%. Lãi suất bình quân gia quyền của trái phiếu BĐS vẫn là 14%/năm, kỳ hạn bình quân là 3 năm. Tổng giá trị phát hành thuộc về 2 doanh nghiệp BĐS phát hành trái phiếu ra công chúng gồm có CTCP Đầu tư Văn Phú - Invest (650 tỷ đồng) và Tập đoàn Vingroup – CTCP (2.000 tỷ đồng).
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN