Saigontel đặt mục tiêu lợi nhuận gấp 3,5 lần, huy động tối đa 2.500 tỷ đồng

Năm 2022, Công ty dự kiến thu xếp nguồn vốn khoảng từ 2.000 tỷ đồng đến 2.500 tỷ đồng thông qua việc tăng vốn.
CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (Saigontel, SGT) mới công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 được tổ chức vào ngày 15/4.
Năm 2022, Công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 2.500 tỷ đồng, tăng 251,86% so với thực hiện năm 2021 và lợi nhuận trước thuế đạt 300 tỷ đồng, tăng 253,98%.
Năm 2021, Công ty ghi nhận tổng doanh thu đạt 710,5 tỷ đồng, tăng 47% so với năm 2020 và lợi nhuận trước thuế đạt 84,7 tỷ đồng, tăng 123%. So với kế hoạch năm, Công ty đã hoàn thành lần lượt 75% và 57% chỉ tiêu được thông qua.
Saigontel tiếp tục đi theo chiến lược kinh doanh với định hướng phát triển mô hình “công nghiệp - đô thị - dịch vụ”, bên cạnh việc duy trì lĩnh vực cốt lõi viễn thông - công nghệ.
Saigontel dat muc tieu loi nhuan gap 3,5 lan, huy dong toi da 2.500 ty dong
 
Một số mục tiêu cụ thể như tiếp tục khai thác các gói dịch vụ đường truyền trong các khu công nghiệp thuộc tập đoàn tại thị trường miền Bắc và mở rộng ra các khu miền Trung, miền Nam.
Đồng thời, phát triển thêm mảng chuyển đổi số, áp dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý và vận hành, trước mắt tập trung triển khai cho các công ty thuộc SGT Group và mở rộng ra các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, kiến tạo khu công nghiệp sinh thái – thông minh.
Ngoài ra, SGT sẽ tiếp tục phát triển các giải pháp điện năng lượng mặt trời áp mái; triển khai thực hiện các dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp, dự án chung cư, dự án nhà xưởng cho thuê…
Năm 2022, Công ty dự kiến thu xếp nguồn vốn khoảng từ 2.000 tỷ đồng đến 2.500 tỷ đồng thông qua việc tăng vốn, cũng như huy động từ các đối tác chiến lược, vay tín dụng ngân hàng và phát hành trái phiếu doanh nghiệp để tiến hành triển khai các dự án nêu trên, bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho Công ty.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN