Quảng Ngãi: Thực trạng loạt doanh nghiệp cổ phần hóa, thoái vốn

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư cùng các đơn vị liên quan về tình hình cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh đến quý I/2023.
Thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa là Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi (QISC); doanh nghiệp có vốn Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ngãi quản lý thực hiện thoái vốn gồm: Công ty CP Thanh niên xung phong Quảng Ngãi và Công ty CP Sơn Mỹ Quảng Ngãi.
Quang Ngai: Thuc trang loat doanh nghiep co phan hoa, thoai von
Quảng Ngãi: Thực trạng loạt DN cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước (ảnh minh họa: Internet). 
Cụ thể, đối với doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa là Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi (QISC), ngày 15/8/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020; trong đó, phê duyệt thời gian hoàn thành công tác cổ phần hóa QISC đến hết năm 2020.
Đến ngày 9/3/2020, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 144/QĐ-UBND phê duyệt phương án sử dụng đất để cổ phần hóa đối với QISC. Tuy nhiên, để việc xác định giá trị doanh nghiệp đảm bảo tính chính xác và hoàn thành công tác cổ phần hóa QISC theo đúng quy định, tránh thất thoát ngân sách Nhà nước, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có các văn bản trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, chuyển việc thực hiện cổ phần hóa QISC thành công ty cổ phần thuộc Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2025.
Ngày 29/11/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1479/QĐ-TTg về phê duyệt kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước giai đoạn 2022 – 2025. Theo đó, QISC thuộc danh mục thực hiện cổ phần hóa giai đoạn 2022 - 2025.
UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hiện tỉnh đang chỉ đạo bàn giao, tiếp nhận tài sản là kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp từ QISC sang Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi. Do đó, sau khi công tác bàn giao, tiếp nhận nêu trên hoàn thành, địa phương này sẽ chỉ đạo các cơ quan xây dựng kế hoạch cổ phần hóa QISC để trình UBND tỉnh phê duyệt, làm cơ sở thực hiện.
Quang Ngai: Thuc trang loat doanh nghiep co phan hoa, thoai von-Hinh-2
Báo cáo của  UBND tỉnh Quảng Ngãi.
Tiếp đó, đối với doanh nghiệp có vốn Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ngãi quản lý thực hiện thoái vốn, tại Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về phê duyệt kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước giai đoạn 2022 – 2025, Công ty CP Thanh niên xung phong Quảng Ngãi và Công ty CP Sơn Mỹ Quảng Ngãi đều thuộc danh mục thực hiện thoái vốn Nhà nước hoàn thành trong giai đoạn 2024 - 2025.
Điển hình, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho hay, để thực hiện thoái vốn Nhà nước tại Công ty CP Thanh niên xung phong Quảng Ngãi, trong tháng 10 và tháng 11/2022, đơn vị đã ban hành kế hoạch, quy trình, thủ tục thoái vốn tại doanh nghiệp này; thành lập Hội đồng tư vấn giá khởi điểm và phương án thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc tỉnh quản lý. Đồng thời, địa phương này cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các bước công việc để thoái vốn Nhà nước tại Công ty CP Thanh niên xung phong Quảng Ngãi theo quy định.
Gần đây nhất, ngày 14/3/2023, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 334/QĐ- UBND về việc phê duyệt dự toán chi phí thoái vốn Nhà nước tại Công ty CP Thanh niên xung phong Quảng Ngãi. Hiện nay, tỉnh Quảng Ngãi đang thực hiện các bước công việc để lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp này đảm bảo thời gian theo quy định.
Trong khi đó, theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, Công ty CP Sơn Mỹ Quảng Ngãi có giá trị vốn Nhà nước nhỏ với 112 triệu đồng nên gặp khó khăn trong công tác thoái vốn, trong đó không có đơn vị tư vấn đăng ký thực hiện tư vấn xác định giá khởi điểm và phương án thoái vốn, chi phí thực hiện thoái vốn lớn hơn số tiền thu được từ thoái vốn. Do vậy, để thực hiện thoái vốn Nhà nước tại Công ty CP Sơn Mỹ Quảng Ngãi theo đúng quy định; tỉnh Quảng Ngãi đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép căn cứ giá trị sổ sách kế toán để thực hiện chào bán công khai đối với việc thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp này.
Đến ngày 6/8/2021, Văn phòng Chính phủ có văn bản chỉ đạo về việc thoái vốn Nhà nước tại Công ty CP Sơn Mỹ Quảng Ngãi. Theo đó, Bộ Tài chính được giao có ý kiến về việc thoái vốn Nhà nước tại Công ty CP Sơn Mỹ Quảng Ngãi, gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi để tổ chức thực hiện. Bộ Tài chính cũng đã có ý kiến về việc thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp trên.
Tuy nhiên, theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, ngày 13/9/2021, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có báo cáo và đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp Công ty CP Sơn Mỹ Quảng Ngãi vào danh mục doanh nghiệp thoái vốn Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hiện UBND tỉnh Quảng Ngãi đang chỉ đạo thực hiện việc thoái vốn Nhà nước tại Công ty CP Sơn Mỹ Quảng Ngãi đảm bảo thời gian theo quy định.
Liên Hà Thái

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN