POW báo doanh thu tháng 1 suy giảm 4%, giá CGM đi ngang

Theo kế hoạch tháng 2/2024, POW dự kiến sản lượng điện đạt 1.154 triệu kWh, còn doanh thu ở mức 2.156 tỷ đồng.
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (HoSE: POW) công bố sản lượng tháng 1/2024 là 1,2 tỷ kWh, tăng 11% so cùng kỳ. Còn doanh thu đạt gần 2 nghìn tỷ đồng, giảm 4% so cùng kỳ.
POW bao doanh thu thang 1 suy giam 4%, gia CGM di ngang
 
Theo Chứng khoán Vietcap (VCSC), sự khác biệt trong mức tăng sản lượng và mức giảm doanh thu là do mức đóng góp vào doanh thu cao hơn từ nhà máy điện than Vũng Áng, mà giá trung bình (ASP) của nhà máy này giảm 20% so cùng kỳ vào tháng 1/2024. Đồng thời cũng cần lưu ý rằng giá than nhiệt Newcastle giảm 60% so cùng kỳ vào tháng 1/2024. Theo POW, giá than của nhà máy giảm 14% so cùng kỳ.
POW ước tính giá thị trường phát điện cạnh tranh (CGM) là 1.450 đồng/kWh vào tháng 1/2024 (đi ngang so cùng kỳ).
Mức tăng so cùng kỳ của sản lượng tháng 1/2024 là do sản lượng của nhà máy điện than Vũng Áng tăng mạnh tới 233% so cùng kỳ, một phần do tổ máy 1 vận hành lại vào tháng 8/2023 và sản lượng cao hơn từ nhà máy điện khí Cà Mau 1&2 (tăng 11%), vượt qua mức giảm mạnh từ sản lượng của các nhà máy điện khí khác và 2 nhà máy thủy điện.
Trong khi đó sản lượng tháng 1/2024 của Nhơn Trạch 2 (NT2) giảm mạnh 94% so cùng kỳ, mà VCSC cho rằng là do kế hoạch huy động thấp từ EVN.
Đối với nhà máy Nhơn Trạch 3 & 4, tiến độ EPC vẫn ở mức 65,6% vào cuối tháng 1/2024 - tương tự như với cuối năm 2023 (so với kế hoạch đạt 75,1% của POW). POW đang chờ hướng dẫn từ Bộ Công Thương về cơ chế cho hợp đồng mua bán điện (PPA) của nhà máy Nhơn Trạch 3 & 4.
Theo kế hoạch tháng 2/2024, POW dự kiến sản lượng điện đạt 1.154 triệu kWh, còn doanh thu ở mức 2.156 tỷ đồng.
POW bao doanh thu thang 1 suy giam 4%, gia CGM di ngang-Hinh-2
 Kế hoạch tháng 2/2024 của POW
Trước đó, POW đề ra kế hoạch cho năm 2024 khá thận trọng khi sản lượng điện 16.703 triệu kWh, tổng doanh thu hợp nhất 31.736 tỷ đồng và 824 tỷ đồng.
Kế hoạch này của POW ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế giảm mạnh 31% so thực hiện năm 2023.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN