Tái bảo hiểm Hà Nội làm ăn thế nào mà bị xử lý thuế gần 1,5 tỷ?

Tổng CTCP Tái bảo hiểm Hà Nội (Hanoi Re, HNX: PRE) vừa nhận được quyết định của Cục Thuế TP Hà Nội về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.
Theo đó, Hanoi Re kê khai chưa đúng doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra không chịu thuế, doanh thu không tính thuế theo quy định và kê khai khấu trừ thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào không đúng quy định. Bên cạnh đó, Công ty hạch toán vào chi phí tính thuế TNDN các khoản chi không được trừ theo quy định.
Vì thế, Hanoi Re bị phạt hành chính gần 199 triệu đồng, đồng thời bị truy thu gần 926 triệu đồng tiền thuế bị thiếu và phải nộp tiền chậm nộp thuế hơn 304 triệu đồng.
Tổng số tiền thuế bị truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp của Hanoi Re gần 1,5 tỷ đồng. 
Tai bao hiem Ha Noi lam an the nao ma bi xu ly thue gan 1,5 ty?
 
Về tình hình kinh doanh năm 2023, doanh thu phí nhận tái bảo hiểm của PRE gần như đi ngang so với năm trước, ở mức 2.457 tỷ đồng. Trong đó, sản phẩm có doanh thu phí nhận tái bảo hiểm tăng là tài sản tăng 24% và con người gấp 2,1 lần, trong khi phí nhận tái bảo hiểm xe cơ giới giảm 55% và bảo hiểm cháy nổ giảm 48%.
Dù vậy lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm vẫn tăng 27% so với năm trước đạt hơn 103 tỷ đồng nhờ Công ty giảm trích lập dự phòng doanh thu phí nhận tái bảo hiểm đến 88%, từ trích lập dự phòng gần 391 tỷ đồng xuống còn trích lập chỉ hơn 46 tỷ đồng.
Thêm vào đó, hoạt động tài chính có lãi tăng 34% khi đạt hơn 194 tỷ đồng, nhờ lãi tiền gửi, trái phiếu tăng 86% lên hơn 156 tỷ đồng.
Do đó sau cùng lãi ròng năm 2023 của PRE tăng 32% so với năm trước, ở mức 202 tỷ đồng, vượt 15% kế hoạch đề ra. 
Tại thời điểm cuối năm 2023, tổng tài sản của PRE giảm nhẹ so với đầu năm, còn hơn 5.883 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn lần lượt tăng 11% và 70%, lên hơn 1.477 tỷ đồng và 1.317 tỷ đồng.
Phần lớn tài sản nằm ở tài sản tái bảo hiểm với gần 2.166 tỷ đồng, giảm nhẹ 7% so với đầu năm.
Danh mục đầu tư tài chính của PRE chủ yếu là tiền gửi kỳ hạn ngắn (lớn hơn 3 tháng và dưới 12 tháng) giảm 11% còn hơn 987 tỷ đồng. Trong khi đó, tiền gửi kỳ hạn dài (trên 12 tháng) gấp 3,4 lần đầu năm, lên hơn 658 tỷ đồng. Mặt khác, PRE còn ủy thác đầu tư cho CTCP Quản lý quỹ PVI vào trái phiếu gần 490 tỷ đồng, có bảo lãnh thời hạn 12 tháng. Đặc biệt, cuối kỳ phát sinh mới chứng chỉ tiền gửi dài hạn giá trị 70 tỷ đồng.
Nợ phải trả giảm mạnh hơn tài sản (giảm 15% so với đầu năm), xuống còn hơn 4.290 tỷ đồng, do các khoản phải trả khác giảm đến 83%, còn hơn 125 tỷ đồng.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN