Ông Nguyễn Văn Tuấn muốn chi 10 tỷ gom 1 triệu cổ phiếu VIX

Giá cổ phiếu VIX hiện nay khoảng 10.000 đồng/cp, tức là ông Tuấn cần khi 10 tỷ đồng để hoàn tất mua vào.
Ông Nguyễn Văn Tuấn vừa đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu VIX của Chứng khoán VIX theo phương thức thỏa thuận. Được biết người bán là một cá nhân tên là Phan Đức Lĩnh. Thời gian giao dịch dự kiến từ 7/7-5/8.
Nếu mua vào thành công, ông Tuấn sẽ sở hữu khoảng 85,48 triệu cổ phiếu VIX, tương đương 15,02% vốn. Giá cổ phiếu VIX hiện nay khoảng 10.000 đồng/cp, tức là ông Tuấn cần khi 10 tỷ đồng để hoàn tất mua vào.
Ong Nguyen Van Tuan muon chi 10 ty gom 1 trieu co phieu VIX
 Ông Nguyễn Văn Tuấn.
Ông Nguyễn Văn Tuấn đang là Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và cổ đông lớn nhất của Tập đoàn Gelex (GEX). Ngoài ra, ông Tuấn còn là em ruột của bà Nguyễn Thị Tuyết – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc của Chứng khoán VIX.
CEO của Gelex đã mua gần 52,5 triệu cổ phiếu VIX với giá 15.000 đồng/cp, qua đó đóng góp gần 790 tỷ đồng cho Chứng khoán VIX.
Nếu tính cả những người có liên quan, nhóm cổ đông của ông Nguyễn Văn Tuấn đang nắm giữ xấp xỉ 137 triệu cổ phiếu VIX, ứng với tỷ lệ sở hữu 24,94%. Sau khi ông Tuấn mua thêm 1 triệu cổ phiếu VIX như đăng ký nói trên, tỷ lệ nắm giữ của nhóm cổ đông liên quan tới ông Tuấn sẽ là 25,12%.
Ngày 30/6 vừa qua, ĐHĐCĐ thường niên của Chứng khoán VIX đã phê duyệt việc ông Nguyễn Văn Tuấn và các bên có liên quan sở hữu nâng sở hữu lên trên 25% mà không cần chào mua công khai.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN