HoSE nhắc nhở TFF về việc chậm nộp hồ sơ thay đổi niêm yết

HoSE nhắc nhở và đề nghị TTF nghiêm túc tuân thủ các quy định về việc nộp hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) vừa có văn bản nhắc nhở chậm nộp hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết đối với CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (TTF).
Theo đó, ngày 5/5, HoSE đã nhận được hồ sơ đăng ký thay đổi niêm yết cổ phiếu của Gỗ Trường Thành. Qua rà soát hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết, HoSE cho biết:
Căn cứ quy định tại điểm a, Điều 117 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về trình tự, thủ tục thực hiện thay đổi đăng ký niêm yết: “Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sửa đổi hoặc kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, phát hành hoặc kể từ ngày thay đổi số lượng cổ phiếu niêm yết khác, tổ chức niêm yết phải nộp hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết”.
HoSE nhac nho TFF ve viec cham nop ho so thay doi niem yet
TTF bị nhắc nhở về công bố thông tin.
Thực tế, TTF kết thúc việc chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi thành cổ phiếu phổ thông vào ngày 1/1/2022. Tuy nhiên, đến ngày 5/5/2022, TTF mới gửi hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết đến HoSE, TTF đã chậm nộp hồ sơ đăng ký thay đổi niêm yết.
HoSE nhắc nhở và đề nghị TTF nghiêm túc tuân thủ các quy định về việc nộp hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết.
Trước đó vào ngày 14/6, HoSE cũng đã nhắc nhở không công bố thông tin giao dịch bán cổ phiếu quỹ và thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Gỗ Trường Thành.
Theo đó, HoSE cho biết căn cứ quy định Gỗ Trường Thành đã không công bố thông tin bán cổ phiếu quỹ, thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết có liên quan theo quy định.
HoSE nhấn mạnh: “Nghiêm khắc nhắc nhở và đề nghị Gỗ Trường Thành nghiêm túc thực hiện các quy định hiện hành về chứng khoán và thị trường chứng khoán”.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN