Ông Nguyễn Công Phú rút khỏi HBC sau lùm xùm tranh chấp và Hòa Bình báo lỗ kỷ lục

HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HoSE: HBC) vừa thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT độc lập của ông Nguyễn Công Phú từ ngày 13/2.
Đơn từ nhiệm của ông Phú sẽ được xem xét thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 của HBC.
HĐQT cũng chấp thuận việc ông Phú ủy quyền cho Chủ tịch HBC Lê Viết Hải tham dự, thảo luận, biểu quyết tại tất cả cuộc họp, lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản hoặc hình thức khác liên quan đến HĐQT HBC.
Ong Nguyen Cong Phu rut khoi HBC sau lum xum tranh chap va Hoa Binh bao lo ky luc
 Ông Nguyễn Công Phú
Ông Nguyễn Công Phú (sinh năm 1951) được bầu vào HĐQT HBC hồi năm 2021. Đến tháng 12/2022, ông Nguyễn Công Phú được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT HBC thay ông Lê Viết Hải từ nhiệm.
Việc từ nhiệm khi đó của ông Lê Viết Hải nhằm đảm bảo tính pháp lý trong việc đề cử ông Lê Viết Hiếu đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc (theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2022/QH14) vào kỳ ĐHĐCĐ năm 2023 sắp tới.
Tuy nhiên, những ngày đầu năm 2022 đã xảy ra những ồn ào xoay quanh chiếc ghế Chủ tịch của HBC.
Trong bối cảnh đó, HBC lại báo lỗ khủng 1.138 tỷ đồng trong năm 2022 khiến tập đoàn ghi nhận khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm gần 689 tỷ đồng.
Quy mô tài sản cuối quý 4/2022 của tập đoàn đạt 16.926 tỷ đồng. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản vẫn là các khoản phải thu ngắn hạn với giá trị 12.110 tỷ và đã phải trích lập dự phòng 774 tỷ đồng.  
Tổng nợ phải trả cuối năm là 14.283 tỷ. Trong đó nợ vay là 6.131 tỷ, gấp 2,33 lần vốn chủ sở hữu, bao gồm 1.031 tỷ là vay dài hạn. Năm qua, tập đoàn đã đi vay tổng cộng 10.788 tỷ đồng thời trả nợ gốc vay 9.754 tỷ.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN