HBC "giấu" thông tin thoái vốn và tăng sở hữu loạt công ty con

Sở GDCK TPHCM (HOSE) vừa có văn bản nhắc nhở CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HoSE: HBC) về nghĩa vụ của công ty niêm yết.
Cụ thể, qua rà soát hồ sơ công bố thông tin của HBC thời gian qua, Sở nhận thấy HBC không thực hiện công bố thông tin quyết định về việc trở thành hay không còn là công ty mẹ của một số công ty như CTCP Kỹ thuật Hòa Bình Oseven, Công ty TNHH Tiến Phát Đông Bắc, Công ty TNHH Bất động sản Pax Land, Công ty TNHH MTV Pax Sky và CTCP Tiến Phát Tân Thuận.
Ngoài ra, HBC cũng thực hiện giao dịch với các bên liên quan chưa đảm bảo tuân thủ quy định.
Do đó, Sở nhắc nhở và đề nghị HBC nghiêm túc tuân thủ các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán để đảm bảo quyền lợi của cổ đông, báo cáo kết quả khắc phục các vi phạm này về Sở trong thời gian sớm nhất. 
Tại thời điểm cuối năm 2022, HBC ghi nhận giảm đầu tư tài chính dài hạn xuống còn 182 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là đầu tư vào liên doanh liên kết (chiếm 157 tỷ đồng), dự phòng gần 17 tỷ đồng.
Được biết, trong danh sách trên, tại thời điểm cuối năm 2021, HBC đang nắm 52,73% vốn của Hòa Bình Oseven, công ty chuyên kinh doanh bất động sản, nhưng trong tình trạng đang làm thủ tục giải thể. Còn tại báo cáo tài chính 2022, Hòa Bình Oseven đã không còn xuất hiện.
Đồng thời, tại báo cáo tài chính 2022, CTCP Tiến Phát Tân Thuận cũng đã không còn xuất hiện, trong khi năm 2021 HBC vẫn đang nắm 50,38% vốn tại công ty kinh doanh bất động sản và sử dụng đất này. 
Còn với Tiến Phát Đông Bắc, HBC đã tăng sở hữu từ 50,89% (cuối 2021) lên 99,74% (cuối 2022). Đây là công ty kinh doanh bất động sản và quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. 
HBC
 
Sau lục đục nội chiến vương quyền, HBC ghi nhận kết quả kinh doanh năm 2022 với doanh thu tăng 14% lên 14.122 tỷ đồng song thu không bù nổi chi khiến công ty báo lỗ kỷ lục gần 1.200 tỷ đồng.
Xét về dòng tiền, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh ghi nhận âm 845 tỷ đồng cả năm 2022 trong khi 2021 dương 611 tỷ. Dòng tiền từ hoạt động đầu tư âm 614 tỷ trong khi dòng tiền từ hoạt động tài chính dương 1.217 tỷ giúp lưu chuyển tiền thuần cả năm qua chỉ âm 241 tỷ.
Quy mô tài sản cuối năm 2022 của HBC đạt 16.926 tỷ đồng. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản vẫn là các khoản phải thu ngắn hạn với giá trị 12.110 tỷ và đã phải trích lập dự phòng 774 tỷ đồng.
Tổng nợ phải trả cuối năm là 14.283 tỷ. Trong đó nợ vay là 6.131 tỷ, gấp 2,33 lần vốn chủ sở hữu, bao gồm 1.031 tỷ là vay dài hạn. Năm qua, tập đoàn đã đi vay tổng cộng 10.788 tỷ đồng thời trả nợ gốc vay 9.754 tỷ.
Về kế hoạch kinh doanh năm 2023, sau 1 năm báo lỗ do thị trường khó khăn, HĐQT HBC đặt mục tiêu doanh thu 2023 đạt 12.500 tỷ đồng, giảm hơn 11% nhưng có lãi sau thuế 125 tỷ đồng.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN