Digiworld bất ngờ "quay xe" kế hoạch lãi 2023 đi lùi tới 42%

Kế hoạch 2023 của DGW khác xa với kế hoạch được HĐQT thống nhất trước đó, tức giảm 20% về doanh thu và tới 49% về lợi nhuận. 
Theo tài liệu ĐHĐCĐ CTCP Thế giới Số (Digiworld, HoSE: DGW), năm 2023, DGW đặt mục tiêu doanh thu 20.000 tỷ đồng, giảm 9% so với thực hiện năm 2022. Lợi nhuận sau thuế cũng suy giảm mạnh 42% xuống còn 400 tỷ đồng.
Digiworld bat ngo
 Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của DGW
Kế hoạch này của DGW khác xa với kế hoạch được HĐQT thống nhất vào ngày 14/2/2023 với doanh thu 25.109 tỷ đồng (tăng 14%) và lợi nhuận sau thuế 787 tỷ đồng (tăng 15%).
Tương ứng với kế hoạch theo tài liệu vừa đưa ra giảm 20% về doanh thu và tới 49% về lợi nhuận so với trước đó. 
Digiworld bat ngo
 
Nhìn lại năm 2022, DGW cho biết là một năm khó khăn đối với kinh tế Việt Nam nói chung và DGW nói riêng khi tình hình lạm phát, thất nghiệp gia tăng dẫn đến nhu cầu tiêu dùng giảm mạnh.
Do đó, DGW chỉ thực hiện được 22.028 tỷ đồng doanh thu, đạt 84% kế hoạch đề ra nhưng tăng 5% so năm 2021. Lợi nhuận sau thuế 684 tỷ đồng, cũng chỉ đạt 85% chỉ tiêu đề ra.
Trong cơ cấu doanh thu, mảng kinh doanh máy tính xách tay và máy tính bảng đóng góp 32% tổng doanh thu với 7.028 tỷ đồng. Mảng kinh doanh điện thoại di động chiếm lớn nhất với 10.729 tỷ đồng, tăng 9% so năm trước. Mảng thiết bị văn phòng tăng trưởng gần 27% khi đạt 3.318 tỷ đồng. Hàng gia dụng tăng vọt 149% lên 556 tỷ đồng.
Hàng tiêu dùng cũng đạt 397 tỷ đồng, tăng 5,6% và đạt 86% kế hoạch. DGW cho biết, kết thúc quý 4/2022, công ty đã hoàn thành dự án xây dựng các điều kiện cần (giấy phép, kho) để phục vụ cho mục tiêu trở thành top 3 nhà phân phối dược phẩm trong bối cảnh sức  trở thành mối quan tâm hàng đầu.
Ngoài ra, kể từ tháng 12/2022, DGW đã chính thức trở thành nhà phân phối của tập đoàn bia lớn nhất thế giới là ABInBev, dự kiến sẽ bổ sung mở rộng mô hình kinh doanh FMCG thời gian tới. 
Với kết quả đó, DGW quyết định chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10%.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN