HAGL Agrico thoát lỗ trong quý 1 khi về tay ông Trần Bá Dương

Tính đến ngày 31/3, HAGL Agrico vẫn còn lỗ luỹ kế 2.299 tỷ đồng dù ghi nhận lợi nhuận 6,6 tỷ đồng trong quý 1/2021.
CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, HNG) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2021 doanh thu thuần giảm 61% so với cùng kỳ đạt 260 tỷ đồng.
Nguyên nhân do giảm mạnh nguồn thu từ bán trái cây và một phần từ bán mủ cao su. Doanh thu từ bán trái cây chiếm khoản 3/4 tổng doanh thu của công ty.
Lợi nhuận gộp bán trái cây giảm sâu trong khi mủ cao su kinh doanh dưới giá vốn khiến biên lợi nhuận gộp của HAGL Agrico quý này chỉ còn 16,2%.
Dù ghi nhận khoản lỗ khác 106 tỷ đồng (không được thuyết minh) nhưng nhờ doanh thu tài chính đột biến do thu nhập từ chuyển nhượng khoản đầu tư nên lãi sau thuế của HNG vẫn tăng 2,3 lần so với cùng kỳ lên 6,6 tỷ đồng.
HAGL Agrico thoat lo trong quy 1 khi ve tay ong Tran Ba Duong
 Ông Trần Bá Dương.
Như vậy sau khi về tay của tân Chủ tịch Trần Bá Dương, Chủ tịch CTCP Ô tô Trường Hải (Thaco) và không còn là công ty con của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HAG) thì HAGL Agrico đã có lãi ban đầu. Tuy vậy tính đến ngày 31/3, doanh nghiệp nông nghiệp này vẫn còn lỗ luỹ kế 2.299 tỷ đồng.
Về phần nguồn vốn, tổng tài sản cuối quý 1 của HAGL Agrico là 23.489 tỷ đồng, giảm hơn 1.180 tỷ so với đầu năm. Tổng nợ đi vay của HAGL Agrico ghi nhận tăng hơn 300 tỷ lên 11.705 tỷ đồng.
Trong đó, chủ nợ lớn nhất của HAGL Agrico là Thagrico với 5.849 tỷ đồng cuối quý, tăng 14% so với đầu năm. Khoản vay lớn thứ hai là từ HAG với 2.105 tỷ đồng.
HAGL Agrico cũng ghi nhận khoản phải thu dài hạn 4.150 tỷ đồng. Theo thuyết minh thì khoản này là khoản phải thu chuyển nhượng khoản đầu tư với CTCP Nông nghiệp Trường Hải (Thagrico). Bên cạnh đó, HAGL Agrico cũng có khoản phải thu chuyển nhượng khoản đầu tư ngắn hạn 1.880 tỷ đồng với Thagrico.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN