GVR ước lợi nhuận quý 2 giảm hơn 17% về còn 1.121 tỷ đồng

Tổng doanh thu 6 tháng toàn tập đoàn ước đạt 11.650 tỷ đồng (39,2% kế hoạch), lợi nhuận trước thuế 2.620 tỷ đồng (40,4% kế hoạch).
 
Tại Hội nghị Người lao động Công ty mẹ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR), lãnh đạo doanh nghiệp cho biết 6 tháng đầu năm, sản lượng khai thác toàn tập đoàn ước đạt 128.600 tấn, đạt 32,7% kế hoạch cả năm và vượt 4% kế hoạch 6 tháng đầu năm.
Thu mua được khoảng 26.000 tấn mủ, đạt 32,4 % kế hoạch năm; chế biến được khoảng 142.800 tấn cao su các loại, đạt 30,3% kế hoạch ; tiêu thụ khoảng 172.000 tấn, đạt 36,1% kế hoạch năm, tăng 6,5% so với cùng kỳ.
Tổng doanh thu 6 tháng toàn tập đoàn ước đạt 11.650 tỷ đồng (39,2% kế hoạch), lợi nhuận trước thuế 2.620 tỷ đồng (40,4% kế hoạch).
Riêng công ty mẹ, tổng doanh thu 6 tháng đầu năm ước đạt 950 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 462 tỷ đồng, đạt lần lượt 21,3% và 20% kế hoạch năm.
GVR uoc loi nhuan quy 2 giam hon 17% ve con 1.121 ty dong
 Phó TGĐ VRG Huỳnh Kim Nhựt báo cáo tình hình SXKD năm 2021 và phương hướng năm 2022.
Tính riêng quý 2, doanh thu của GVR đạt khoảng 6.757 tỷ đồng, tăng gần 19% so với cùng kỳ song lợi nhuận trước thuế hợp nhất giảm khoảng 17,4% còn 1.121 tỷ đồng.
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 giữa tháng 6, ông Phạm Văn Thành, Thành viên Hội đồng quản trị cho biết lợi nhuận của tập đoàn sẽ tập trung nhiều vào quý 3 và quý 4. Hằng năm, quý 2 chỉ chiếm khoảng 20% kế hoạch sản lượng.
Đánh giá về tình hình giá mủ cao su, đại diện tập đoàn cho biết giá mủ bình quân năm 2021 trên 39 triệu đồng/tấn. 6 tháng qua cũng đã giữ được mức tương đương là 38 - 39 triệu đồng/tấn. Nhìn chung giá mủ trong năm 2022 cũng sẽ xấp xỉ 2021, khiến lợi nhuận của cao su tiệm cận với năm ngoái.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN