FLC nói gì về "dấu hiệu nghi vấn vi phạm công bố BCTC quý 4/2023"?

Ngày 22/2, Tập đoàn FLC vừa có giải trình về việc nộp báo cáo tài chính quý 4/2023 và biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ bất thường.
Cụ thể, ngày 20/2, FLC nhận được công văn của Sở GDCK Hà Nội về việc nhắc nhở công bố thông tin và yêu cầu FLC giải trình có dấu hiệu nghi vấn vi phạm quy định về công bố báo cáo tài chính quý 4/2023 với HNX.
Theo FLC, hiện nay các báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của công ty chưa được phát hành do Tập đoàn và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY chưa đạt được sự đồng thuận giữa hai bên về ý kiến kiểm toán.
Do đó, FLC chưa thể phát hành các báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, 2022 và các quý của năm 2023.
FLC cho biết đang nỗ lực phối hợp cùng đơn vị kiểm toán thực hiện các thủ tục bổ sung làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán phù hợp và công bố thông tin theo quy định. 
FLC noi gi ve
 
Về việc chậm công bố thông tin bất thường, FLC cho biết, ngày 2/1, Tập đoàn đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2024 và nộp hồ sơ công bố thông tin kết quả cuộc họp không đủ điều kiện tiến hành theo quy định qua hệ thống CIMS.
Ngày 8/1, HNX ra thông báo từ chối do yêu cầu bổ sung biên bản kiểm phiếu. Ngay sau khi nhận được thông báo từ Sở, FLC đã nộp bổ sung hồ sơ theo yêu cầu và tiếp tục bị từ chối do đề nghị doanh nghiệp đóng dấu đỏ vào biên bản kiểm phiếu.
Đến ngày 9/1, FLC đã bổ sung tài liệu và hồ sơ đã được chấp thuận. 
Được biết, ngày 20/1 vừa qua, FLC đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường và thông qua kế hoạch đặt ra trong năm 2024 cho mảng Kinh doanh Bất động sản với doanh số 1.187 tỷ đồng. Còn mảng Kinh doanh du lịch nghỉ dưỡng của Tập đoàn đạt 1.213 tỷ đồng, lợi nhuận đủ để duy trì bộ máy cũng như thực hiện các cam kết với các bên liên quan khác như Cơ quan nhà nước, Khách hàng, Ngân hàng.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN