FLC Faros: Doanh thu 780 tỷ, lãi ròng vỏn vẹn 188 triệu trong quý 3

Khấu trừ thuế, ROS báo lợi nhuận sau thuế quý 3 giảm tốc 86%, từ khoảng 1,35 tỷ còn 188 triệu đồng. 
CTCP Xây dựng FLC Faros (ROS) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021 với doanh thu thuần 780 tỷ đồng, tăng trưởng gần 18% so với quý 3 năm ngoái, tuy vậy giá vốn ngốn đến 760 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp giảm 26% còn 20 tỷ đồng.
Doanh thu tài chính trong kỳ không đáng kể, chi phí tài chính giảm mạnh về còn 12 tỷ đồng từ mức 24 tỷ đồng, ngược lại chi phí quản lý tăng mạnh gấp 6 lần cùng kỳ lên 6 tỷ đồng.
Khấu trừ thuế, ROS báo lợi nhuận sau thuế quý 3 giảm tốc 86%, từ khoảng 1,35 tỷ còn 188 triệu đồng. Theo giải trình, dịch COVID-19 bùng phát lần 4 và các biện pháp giãn cách chống dịch đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
FLC Faros: Doanh thu 780 ty, lai rong von ven 188 trieu trong quy 3
 
Lũy kế 9 tháng đầu năm, FLC Faros đạt doanh thu thuần 1.808 tỷ đồng, tăng hơn 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, hoạt động bán hàng hóa mang về 79% doanh thu, mảng xây dựng và dịch vụ góp lần lượt 19% và 2%.
Hoạt động tài chính có chuyển biến tích cực với doanh thu tăng từ 19 tỷ đồng lên 49 tỷ, chủ yếu nhờ tăng tiền lãi cho vay. Chi phí tài chính từ 146 tỷ chỉ còn 38 tỷ do công ty cắt giảm lãi vay cũng như hoàn nhập dự phòng tổn thất đầu tư.
Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 33 tỷ đồng, cải thiện rõ rệt so với mức lỗ 149 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm ngoái.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN