Đầu tư LDG báo lãi tăng vọt lên gần 110 tỷ đồng nhờ thoái vốn công ty con

Doanh thu tài chính quý 4 tăng đột biến do ghi nhận 150 tỷ đồng từ thanh lý khoản đầu tư dài hạn khác so với cùng kỳ không ghi nhận.
Trong quý 4, CTCP Đầu tư LDG (LDG) báo doanh thuần giảm tốc 65% về còn 69 tỷ đồng, lãi gộp cũng giảm mạnh 42% về còn 38 tỷ đồng. Tuy vậy, doanh nghiệp lại báo lãi sau thuế tăng mạnh đến 318 lần lên 109 tỷ đồng.
Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến khoản lợi nhuận rất lớn này là doanh thu tài chính tăng mạnh. Cụ thể, doanh thu tài chính quý 4 đạt 151 tỷ đồng, tăng gấp 50 lần cùng kỳ năm trước, chủ yếu là từ thanh lý khoản đầu tư dài hạn (150 tỷ đồng).
Công ty có thuyết minh trong quý 4/2021, doanh thu tài chính tăng đột biến do ghi nhận 150 tỷ đồng từ thanh lý khoản đầu tư dài hạn khác so với cùng kỳ không ghi nhận.
Dau tu LDG bao lai tang vot len gan 110 ty dong nho thoai von cong ty con
 
Được biết, trong tháng 8/2021, công ty thông qua kế hoạch thoái toàn bộ gần 15 triệu cổ phiếu CTCP Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát, tương đương 99,95% vốn điều lệ. Nhiều khả năng doanh thu tài chính đột biến là từ việc thoái vốn công ty nói trên.
Nhờ kết quả đột biến trên, lũy kế năm 2021 dù doanh thu thuần của LDG đạt 321 tỷ đồng, giảm 77% so với năm trước nhưng lợi nhuận sau thuế tăng 990% lên 141 tỷ đồng.
Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của LDG tăng 24% so với đầu năm lên 6.841 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn đạt 3.508 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 29,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 807,3 tỷ đồng lên 3.508,3 tỷ đồng.
Đáng nói, khoản vay dài hạn tăng mạnh gấp 1.192 lần, lên 658 tỷ đồng; khoản vay ngắn hạn cũng tăng thêm 4% lên 612 tỷ đồng. Tính ra, tổng giá trị nợ vay là 1.270 tỷ đồng, tăng gấp đôi đầu kỳ.
Xét về dòng tiền, trong năm 2021, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính tiếp tục âm 956,4 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 96,5 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 340,3 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 680,7 tỷ đồng, chủ yếu do tăng vay nợ.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN