Đất Xanh chủ trương lập công ty con vốn 200 tỷ đồng

Đất Xanh sẽ góp 80% vốn thành lập một công ty con có tên là CTCP Đất Xanh E&C.
CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG) vừa công bố Nghị quyết thông qua việc góp vốn thành lập công ty con tên CTCP Đất Xanh E&C. Công ty con này có vốn điều lệ 200 tỷ đồng, trong đó Đất Xanh góp 160 tỷ đồng.
HĐQT giao ông Dương Văn Bắc đại diện ủy quyền 80% vốn góp của Đất Xanh tại Đất Xanh E&C. Người đại diện vốn góp phải xin ý kiến của chủ sở hữu trước khi biểu quyết, quyết định các vấn đề có liên quan tại pháp nhân mới.
Dat Xanh chu truong lap cong ty con von 200 ty dong
 Đất Xanh góp 160 tỷ đồng lập CTCP Đất Xanh E&C.
Cũng trong năm 2021, ban lãnh đạo Đất Xanh đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 1,2-1,4 nghìn tỷ đồng.
Ban lãnh đạo kỳ vọng bàn giao và ghi nhận lợi nhuận từ GSW, Opal Boulevard và St Moritz, trong khi mảng dịch vụ môi giới phục hồi từ mức thấp năm 2020.
Đất Xanh có kế hoạch tiếp tục mở bán dự án GSW và Opal Skyline trong năm nay, trong khi đặt mục tiêu triển khai trở lại dự án Gem Riverside (quận 2, TP. HCM) và mở bán 4 dự án mới (3 dự án thuộc dòng thương hiệu Opal tại tỉnh Bình Dương và dự án Lux Star tại quận 7, TP. HCM) trong 6 tháng cuối năm 2021.
Ban lãnh đạo từng kỳ vọng bàn giao và ghi nhận lợi nhuận của khoảng 700 lô đất thuộc đợt mở bán đầu tiên vào tháng 7/2020. Tuy nhiên, theo ban lãnh đạo Đất Xanh do thủ tục pháp lý chậm hơn dự kiến, việc ghi nhận dự án GSW sẽ bắt đầu trong năm 2021.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN