Viglacera vượt kế hoạch lợi nhuận quý chỉ trong 2 tháng đầu năm

Lũy kế 2 tháng Tổng công ty Viglacera đã đạt và vượt kế hoạch của quý 1/2021. 
Theo thông tin từ Tổng công ty Viglacera (VGC), tháng 2, lợi nhuận toàn Viglacera đạt 227% kế hoạch tháng và tăng hơn so với cùng kỳ 83 tỷ đồng - số liệu được ghi nhận tại cuộc họp giao ban tháng 2 năm 2021.
Công ty mẹ vẫn thể hiện tốt vai trò dẫn đầu với kết quả lợi nhuận đạt 195% kế hoạch, hiệu quả mang lại từ nhóm Bất động sản và Kính nổi VIFG, các chỉ số khác toàn Tổng công ty cơ bản bám sát và vượt kế hoạch. Lũy kế 2 tháng toàn Tổng công ty đã đạt và vượt kế hoạch của quý 1/2021.
Viglacera vuot ke hoach loi nhuan quy chi trong 2 thang dau nam
 Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: VGC.
Viglacera liên tiếp nhận được những tín hiệu đầu tư tốt khi nhận được các giấy phép đầu tư cho các KCN mở mới, sự quan tâm tạo điều kiện của Lãnh đạo địa phương về việc đầu tư, phát triển KCN nhằm tập trung mũi nhọn kinh tế của Tỉnh. Các dự án Nhà ở công nhân cũng đã được tái khởi động với sự kết hợp triển khai các dự án thuộc Tổng Liên đoàn Lao động VN.
Nhằm tăng cường công tác quản lý và hỗ trợ sát sao nhóm Gạch ốp lát, Tổng công ty đã công bố Quyết định bổ nhiệm Ông Quách Hữu Thuận là Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty từ ngày 1/3/2021. Ông Quách Hữu Thuận sẽ phụ trách khối Gạch ốp lát và kiêm nhiệm phụ trách mảng Thương mại, truyền thông của Tổng công ty.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN