Công ty cổ phần đầu tư Bao Bì Tiền Giang bị phạt 185 triệu đồng

UBCKNN ban hành Quyết định số 690/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần đầu tư Bao Bì Tiền Giang do vi phạm công bố thông tin và vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông.
Cong ty co phan dau tu Bao Bi Tien Giang bi phat 185 trieu dong
Ảnh minh họa 
Ngày 27/06/2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 690/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần đầu tư Bao Bì Tiền Giang (Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố Trung Lương, phường 10, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang). 
Theo quyết định, Công ty cổ phần đầu tư Bao Bì Tiền Giang bị phạt 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) vì đã có hành vi Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu sau: Thay đổi Trưởng Ban Kiểm soát ngày 27/4/2024, Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị ngày 27/4/2024, Thay đổi chức danh Tổng Giám đốc của ông Hoàng Anh Tú ngày 22/5/2024, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
Đồng thời Công ty cổ phần đầu tư Bao Bì Tiền Giang bị phạt 125.000.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm triệu đồng) vì đã có hành vi Vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này (Tại Báo cáo tài chính năm 2022, năm 2023 đã được kiểm toán và 05 tháng đầu năm 2024, Công ty đã phát sinh giao dịch với các bên liên quan (cụ thể: Tổng Công ty Lương thực Miền Nam, Công ty Lương thực Tiền Giang, Công ty Lương thực Trà Vinh, Công ty Lương thực Bến Tre, Công ty Lương thực Long An, Công ty Bột mì Bình Đông, Công ty cổ phần Lương thực Bình Định, CTCP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang, Công ty Lương thực Thực phẩm An Giang, CTCP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Cà Mau) nhưng chưa được Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch này theo thẩm quyền).
Như vậy, Tổng số tiền Công ty cổ phần đầu tư Bao Bì Tiền Giang bị phạt: 185.000.000 đồng (Một trăm tám mươi lăm triệu đồng).
Lê Trần

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN