Vì sao thanh tra Vicem và 3 công ty con?

Thời kỳ thanh tra là năm 2023 và những vấn đề có liên quan tới thời gian thanh tra. Thời hạn là 45 ngày kể từ ngày công bố quyết định tại đơn vị.

Vi sao thanh tra Vicem va 3 cong ty con?

Thanh tra tại Vicem và một số công ty con. Ảnh: Lê Quân/Thanh Niên.

Theo quyết định thanh tra số 179 vừa được Chánh Thanh tra Bộ Tài chính Trần Huy Trường ký ban hành, Thanh tra Bộ Tài chính thực hiện thanh tra tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) và 3 công ty con là Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp, Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng, Công ty TNHH MTV Vicem Hà Tiên.

Nội dung thanh tra tập trung vào các vấn đề: quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại doanh nghiệp; hạch toán doanh thu, chi phí và báo cáo kết quả kinh doanh. Bên cạnh đó, là việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; và chấp hành các quy định của pháp luật về tài chính khác đối với doanh nghiệp.

Thời kỳ thanh tra là năm 2023 và những vấn đề có liên quan tới thời gian thanh tra. Thời hạn thanh tra là 45 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra tại đơn vị.

Về tình hình kinh doanh của Vicem, trong 6 tháng đầu năm 2024 tổng doanh thu ước đạt 13.198 tỷ đồng, bằng 46,1% kế hoạch năm 2024 và giảm 19,4% so với cùng kỳ năm 2023. Nộp ngân sách nhà nước của tổng công ty đạt 547 tỷ đồng, bằng 51,1% kế hoạch năm 2024 và giảm 20,9% so với cùng kỳ năm 2023.

Trước đó, trong năm 2023, công ty báo lỗ sau thuế hơn 1.100 tỷ đồng trong khi năm 2022 lãi đến 642 tỷ đồng. Nguyên nhân cho khoản lỗ lớn của Vicem chủ yếu đến từ việc doanh thu đã giảm mạnh trong năm vừa rồi.

Cuối năm 2023, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem) nắm giữ 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Xi măng Vicem Hoàng Thạch, Công ty TNHH Xi măng Vicem Hải Phòng và Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp.

Theo Khả Mộc/Nhà đầu tư

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN