Cổ đông lớn nhất đăng ký bán 11,9 triệu cổ phiếu HTN

Trên thị trường, cổ phiếu HTN hiện đứng tại mức giá 46.300 đồng/cp, nếu tạm tính với mức thị giá này, Hưng Thịnh Land sẽ thu về hơn 550 tỷ đồng từ việc bán cổ phiếu HTN.
 
CTCP Hưng Thịnh Land vừa đăng ký bán hơn 11,9 triệu cổ phiếu HTN của CTCP Hưng Thịnh Incons (HTN) nhằm cấu trúc danh mục đầu tư.
Giao dịch sẽ được thực hiện theo phương thức thỏa thuận, dự kiến từ ngày 22/12/2021 đến ngày 20/1/2022.
Nếu giao dịch thành công, Hưng Thịnh Land sẽ giảm sở hữu tại Hưng Thịnh Incons từ 21,42 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 24,04% xuống còn 9,52 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10,684%.
Hưng Thịnh Land là cổ đông lớn nhất của Hưng Thịnh Incons và hiện nhiều cá nhân đang là lãnh đạo của cả 2 công ty. Cụ thể, tại Hưng Thịnh Land, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đình Trung, Phó tổng giám đốc Cao Minh Hiếu, Phó tổng giám đốc Thiệu Lê Bình, hiện nay lần lượt đang nắm các chức vụ quan trọng tại Hưng Thịnh Incons là Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT.
Co dong lon nhat dang ky ban 11,9 trieu co phieu HTN
 
Trên thị trường, cổ phiếu HTN hiện đứng tại mức giá 46.300 đồng/cp, nếu tạm tính với mức thị giá này, Hưng Thịnh Land sẽ thu về hơn 550 tỷ đồng từ việc bán cổ phiếu HTN.
Ngày 7/12 vừa qua, Hưng Thịnh Incons đã thực hiện chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100:80, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận 80 cổ phiếu mới.
Được biết, với 49,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính công ty sẽ phát hành thêm hơn 39,6 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN