VPBank lấy ý kiến về phương án nới room ngoại lên 17,5%

VPBank sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài (room ngoại) tại VPBank từ 15% lên 17,5%/vốn điều lệ.
HĐQT Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, VPB) vừa có Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản thông qua điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 17,5%.
Cụ thể, Ngân hàng sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài (room ngoại) tại VPBank từ 15% lên 17,5%/vốn điều lệ.
Phía ngân hàng cho biết việc nới room ngoại lên 17,5% là tỷ lệ đủ để VPBank có thể phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông chiến lược nước ngoài tối đa 15% vốn điều lệ sau khi phát hành.
Trước đó, VPBank chốt room ngoại ở mức 15% vào tháng 5/2021, với tỷ lệ nắm giữ của khối ngoại là trên 20% vốn điều lệ ngân hàng.
VPBank lay y kien ve phuong an noi room ngoai len 17,5%
 
Kế hoạch bán vốn cho nhà đầu tư nước ngoài đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên. Ngân hàng lên kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược nước ngoài và thậm chí còn "để dành" cả phần cổ phiếu quỹ để chào bán cho đối tác.
Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 07/01/2022, thời gian lấy ý kiến dự kiến trong tháng 01/2022.
VPBank mới đây cũng đã hoàn tất phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Cụ thể, Ngân hàng phát hành 1,97 tỷ cổ phiếu (tỷ lệ 80%), trong đó phát hành để trả cổ tức là 1,53 tỷ cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 62,15% và còn lại là phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 17,85%.
Nguồn vốn phát hành là từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối, quỹ đầu tư phát triển và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ với tổng giá trị là hơn 19.757 tỷ đồng.
Sau khi thực hiện thành công, vốn điều lệ của VPBank được tăng lên từ gần 25.300 tỷ đồng lên gần 45.058 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN