Viwase bị phạt và truy thu thuế hơn 300 triệu đồng

Công ty Nước và Môi Trường Việt Nam phải nộp tổng cộng 309 triệu đồng.
Cục thuế TP Hà Nội vừa ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với CTCP Nước và Môi Trường Việt Nam (Viwase, VWS).
Theo quyết định xử phạt, VWS đã có các hành vi vi phạm hành chính như kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) của HHDC mua vào không đúng quy định, kê khai thiếu thuế GTGT đầu ra, hạch toán vào chi phí thuế TNDN các khoản chi không được trừ không theo quy định và kê khai thiếu doanh thu tính thuế TNDN.
Viwase bi phat va truy thu thue hon 300 trieu dong
 
Do đó, VWS bị xử phạt tổng cộng số tiền gần 53 triệu đồng.
Các biện pháp khắc phục hậu quả là VWS phải nộp số tiền GTGT thiếu gần 21 triệu đồng, nộp số tiền thuế TNDN thiếu gần 203 triệu đồng và nộp số tiền chậm nộp thuế hơn 32 triệu đồng.
Tổng cộng, Nước và Môi Trường Việt Nam phải nộp tổng cộng 309 triệu đồng
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN