CMC lãi mỏng 3,4 tỷ đồng trong năm 2021

Trừ đi chi phí, CMC thu lãi ròng trong năm 2021 khoảng 3,4 tỷ đồng, tăng 750% so với số lãi vỏn vẹn 400 triệu đồng trong năm 2020.
CTCP Đầu tư CMC (CMC) đã công bố BCTC hợp nhất quý 4 với doanh thu thuần chỉ đạt 14 tỷ đồng, giảm mạnh 66% so với cùng kỳ.
Do chi phí giá vốn giảm ít hơn nên CMC lỗ gộp hơn 1 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm 2020 vẫn lãi gộp gần 1 tỷ đồng.
Nhờ doanh thu tài chính tăng lên 4 tỷ đồng, hơn nữa chi phí tài chính tiết giảm nên CMC ghi nhận lãi ròng 1,6 tỷ đồng, gấp 2,4 lần so với số lãi trong quý 4/2020.
CMC lai mong 3,4 ty dong trong nam 2021
 Nguồn: CMC.
Luỹ kế cả năm 2021, doanh thu thuần của CMC đạt 37 tỷ đồng, giảm 49% so với cùng kỳ. Trừ đi chi phí, doanh nghiệp thu lãi ròng trong năm 2021 khoảng 3,4 tỷ đồng, tăng 750% so với số lãi vỏn vẹn 400 triệu đồng trong năm 2020.
Như vậy, so với kế hoạch đề ra, CMC chỉ hoàn thành được 74% mục tiêu doanh và vượt 13% mục tiêu lợi nhuận cả năm.
Tính đến 31/12/2021, tổng tài sản của CMC đã giảm đi gần 3 tỷ đồng so với đầu năm, đạt hơn 137 tỷ đồng. Trong đó, chiếm tỷ trọng lớn là phần đầu tư vào các công ty liên doanh liên kết và đơn bị khác dài hạn với hơn 61 tỷ đồng; khoản mục tiền và tương đương tiền là hơn 4 tỷ đồng, và hàng tồn kho đạt 30 tỷ đồng.
Nợ phải trả của CMC tại thời điểm cuối năm ghi nhận gần 76 tỷ đồng, trong đó vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt 64 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN