Lãi ròng quý 4 của DRI giảm 57% so cùng kỳ

Theo giải trình, DRI cho biết trong quý 4, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái hơn 40 tỷ đồng và lỗ thanh lý vườn cây cao su hơn 11 tỷ đồng.
 
Theo BCTC quý 4 của CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI), doanh thu thuần trong kỳ đạt gần 201 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ.
Do chi phí giá vốn tăng ít hơn nên lợi nhuận gộp của DRI ghi nhận xấp xỉ 100 tỷ đồng, tăng 47% so với thực hiện trong quý 4 năm 2020.
Chi phí tài chính tăng gấp hơn 7 lần cùng kỳ, do đó sau khi khấu trừ đi các khoản chi phí và thuế, DRI ghi nhận lãi ròng 16 tỷ đồng, giảm 57% so với cùng kỳ.
Theo giải trình, DRI cho biết trong quý 4, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái hơn 40 tỷ đồng và lỗ thanh lý vườn cây cao su hơn 11 tỷ đồng.
Lai rong quy 4 cua DRI giam 57% so cung ky
 
Luỹ kế cả năm 2021, doanh thu thuần của DRI đạt 600 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ. Lãi ròng trong năm 2021 khoảng 77 tỷ đồng, tăng gấp hơn 3 lần so với kết quả cùng kỳ 2020.
Như vậy, so với kế hoạch đề ra, DRI đã hoàn thành được 102% mục tiêu doanh như qua đó vượt 68% mục tiêu lợi nhuận cả năm.
Tính đến 31/12/2021, tổng tài sản của DRI đã giảm đi gần 9% so với đầu năm, đạt gần 1.103 tỷ đồng. Trong đó, khoản mục tiền và tương đương tiền ghi nhận gần 85 tỷ đồng, tăng thêm 53 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm; hàng tồn kho cũng tăng lên mức 86 tỷ đồng.
Nợ phải trả của DRI tại thời điểm cuối năm ghi nhận hơn 341 tỷ đồng, trong đó vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt 124 tỷ đồng; còn vay và nợ thuê tài chính dài hạn đạt gần 155 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN