Chứng khoán BOS chốt thời gian tổ chức Đại hội lần 3 vào giữa tháng 8

CTCP Chứng khoán BOS (ART) vừa mới công bố thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 lần thứ 3 sau 2 lần tổ chức bất thành.
 
 
Theo đó, Công ty công bố thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 lần 3, dự kiến diễn ra vào ngày 16/8, trước đó, Đại hội lần thứ 2 được triệu tập ngày 30/6 không thể tiến hành do số cổ đông tham dự đại diện không đủ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
Theo tài liệu, HĐQT ART dự kiến trình ĐHĐCĐ miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT của bà Hương Trần Kiều Dung - Chủ tịch HĐQT và bà Trịnh Thị Thúy Nga - Thành viên HĐQT kể từ ngày 8/4 và 5/4.
HĐQT cũng nhận được đơn từ nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 của bà Phan Thị Bích Phượng.
Chung khoan BOS chot thoi gian to chuc Dai hoi lan 3 vao giua thang 8
 
Đồng thời, ĐHĐCĐ lần này sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT (4 thành viên) và BKS (1 thành viên) nhằm đảm bảo quy định theo pháp luật.
Về kế hoạch kinh doanh, năm 2022, Chứng khoán BOS đặt mục tiêu đạt doanh thu thuần 110 tỷ đồng và lãi trước thuế 50 tỷ đồng, tăng lần lượt 16% và 35% so với thực hiện năm 2021.
HĐQT cũng trình ĐHĐCĐ hủy phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ, do Công ty xảy ra nhiều biến động trong thời gian vừa qua - liên quan đến bê bối thao túng giá cổ phiếu của ông Trịnh Văn Quyết.
Đến thời điểm hiện tại, Chứng khoán BOS chưa công bố kết quả kinh doanh quý 2/2022. Doanh nghiệp cũng đã có văn bản xin hoãn nộp báo cáo do chưa có người đại diện ký.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN