Chủ sở hữu Casino Royal Hạ Long tiếp tục kinh doanh âm, lỗ luỹ kế hơn 400 tỷ đồng

CTCP Quốc tế Hoàng Gia (RIC) - chủ sở hữu Casino Royal Hạ Long tiếp tục báo lỗ gần 27 tỷ đồng trong quý 4/2021.
 
Trong quý 4, doanh thu thuần của RIC chỉ gần 8 tỷ đồng, giảm 81% so với cùng kỳ. Kinh doanh dưới giá vốn khiến RIC lỗ gộp hơn 15 tỷ đồng.
Công ty cho biết do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cộng với mùa đông là mùa du lịch thấp điểm nhất trong năm, doanh thu khối dịch vụ khách sạn và nhà hàng bị sụt giảm nghiêm trọng.
Chi phí tài chính tăng 26% do chi phí lãi vay tăng và lỗ chênh lệch tỷ giá. Ngược lại, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm lần lượt 47% và 22%.
Chu so huu Casino Royal Ha Long tiep tuc kinh doanh am, lo luy ke hon 400 ty dong
 
Sau cùng, RIC lỗ sau thuế gần 27 tỷ đồng trong quý 4/2021, trong khi cùng kỳ chỉ lỗ hơn 10 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2021, số lỗ sau thuế của Công ty 97 tỷ đồng, nâng lỗ luỹ kế lên 406 tỷ đồng. 
Tại ngày cuối năm, tổng tài sản của RIC ghi nhận hơn 855 tỷ đồng, giảm 9% so với đầu năm. Tiền và tiền gửi của Công ty giảm mạnh 71%, chỉ còn hơn 9 tỷ đồng.
Nợ vay của RIC lên gần 83 tỷ đồng, tăng 81%, góp phần khiến nợ phải trả tăng 16%, lên hơn 167 tỷ đồng.
Nếu RIC tiếp tục thua lỗ trong những quý tiếp theo thì cổ phiếu công ty có nguy cơ bị huỷ niêm yết bắt buộc.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN