Lợi nhuận sau thuế của PSD năm 2021 tăng trưởng gấp 3 lần

Khấu trừ chi phí và thuế, PSD báo lãi sau thuế trong quý 4 gần 51 tỷ đồng, kết quả này tích cực hơn khoản lỗ 389 triệu đồng quý 4/2020.
 
CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (PSD) công bố BCTC quý 4/2021 với doanh thu thuần trong kỳ ở mức 2.541 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ.
Giá vốn hàng bán cũng tăng nhiều nên lãi gộp đạt 130 tỷ đồng, tăng 31% so với quý 4/2020. Trong kỳ, PSD có 16 tỷ đồng doanh thu tài chính tăng nhẹ so với cùng kỳ, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm đáng kể.
Loi nhuan sau thue cua PSD nam 2021 tang truong gap 3 lan
 Nguồn: PSD.
Khấu trừ chi phí và thuế, PSD báo lãi sau thuế trong quý 4 gần 51 tỷ đồng, kết quả này tích cực hơn khoản lỗ 389 triệu đồng quý 4/2020.
Luỹ kế cả năm 2021, PSD đạt 8.526 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 139 tỷ đồng, tăng 202% so với cùng kỳ.
Năm nay, Công ty đặt mục tiêu lãi sau thuế 96 tỷ đồng, gấp 2 lần kết quả 2020. Theo đó, PSD đã hoàn thành được vượt 45% mục tiêu cả năm 2021. 
Khoản nợ phải trả tại ngày cuối năm ở mức xấp xỉ so cùng kỳ, chiếm 2.182 tỷ đồng, trong đó nợ vay ngắn hạn chiếm phần lớn gần 998 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN